მოწვეული ლექტორები

რევაზ ვაჩნაძე

ცვლილებების მართვა (მაგისტრატურაში), ბიზნესის ლაბორატორია (ბაკალავრიატში).

პროფესია: ლექტორი
გამოცდილება: 30 წელზე მეტი 
მიმართულება: ბიზნესის საკითხები და მენეჯმენტი
მოქმედი სამსახური: თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სრული პროფესორი, GIPA- ს მმართველობის სკოლის მოწვეული პროფესორი
კვლევები და პუბლიკაციები: ბიზნესის საფუძვლებში რამოდენიმე წიგნის ავტორი და თანაავტორი, ინგლისურიდან რამოდენიმე წიგნის მთარგმნელი და რედაქტორი, საქართველოსა და საზღვარგარეთ გამოცემული ორმოცდაათამდე სამეცნიერო წერილის ავტორი და კონფერენციაზე მომხსენებელი
ინტერესები: ფეხბურთი, კალათბურთი, ჯაზი