სხვა ტიპის ლექტორი

ლევან ყიფიანი

პროფესიული მასწავლებელი

ელფოსტა: l.kipiani.hse19@gipa.ge

გამოცდილების მოკლე აღწერა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „სატყეო საქმის“ მაგისტრი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის „ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრი“, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის უმაღლესი პროფესიული პროგრამის „შრომის უსაფრთხოება და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების“ კურსდამთავრებული. მოქმედი შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი და გარემოსდაცვითი მმართველი. პროფესიულ კონსულტაციებს და ტრენინგებს მართავს როგორც სახელმწიფო, აგრეთვე კერძო სტრუქტურებში.

სასწავლო კურსები

  • ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი რეგულაციები და სტანდარტები.
  • ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დაზიანების საფრთხეების და რისკის კონტროლი.
  • შრომის უსაფრთხოება მძიმე მრეწველობაში
  • შრომის უსაფრთხოება მომსახურების/სერვის სექტორში.