პროფესურა

ნინო გედევანიშვილი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / პროფესორი

ელფოსტა: nigede@gmail.com

პროფესია : ხელოვნებათმცოდნე
გამოცდილება :
2016 - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი
შევარდნაძის
სახელობის ეროვნული გალერეის პროგრამების მენეჯერი
2012 -2016 საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის
სახელობის ეროვნული გალერეის ხელმძღვნელი
2012-2008 - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საგანმანათლებლო დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი
2008-2005 - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საგანმანათლებლო პროგრამების
მენეჯერი
2005-2003 – თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, პრორექტორი
2003-1996 – საქართველოს სახელმწიფო ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის
კორპორაცია. საავტორო პროგრამები: “ხელოვნების სამყაროში”, “არტ ექსპრესი”
მოქმედი სამსახური : საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ეროვნული მუზეუმის
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეის პროგრამების მენეჯერი
კვლევები და პუბლიკაციები
2014 - ხელოვნება და პოლიტიკა (კურსის თანმხლები სახელმძღვანელო )
2011 - სახელმძღვანელო “მუზეუმი-სივრცე ზრდასრულთა განათლებისა და
ინტერკულტურული დიალოგისთვის” ISBN 978-99928- 829-8- 6
პუბლიკაციები:
2011 - სახელმძღვანელო “მუზეუმი 21-საუკუნის გამოწვევების პირისპირ”
2010 - სახელმძღვანელო “მუზეუმი და განათლება”; /ISBN 978-99940- 980-19/

2008 – აშშ, სმითსონის ინსტიტუტი; პოლიტიკისა და ანალიზის ოფისი. კვლევითი
სამუშაო: მუზეუმის საგანმანათლებლო პოლიტიკა. ძირითადი თემები: მუზეუმი და
განათლება 21-ე საუკუნეში; სამუზეუმო კოლექციები და ეროვნული სასწავლო გეგმა;
საგანმანათლებლო გამოფენები.
2008 - კატალოგის ტექსტი გამოფენისთვის `ევოლუციური გენდერი~
2007 - ირინა შტენბერგი /მონოგრაფია/ ISBN 978-9941- 0-0056- 0 / სეზანი/ თბილისი,
საქართველო
2007- მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო სახელოვნებო უმაღლესი განათლების
სასწავლებლებისთვის ISBN 978-99940- 898-0- 2 ]
2007 - კატალოგის ტექსტი გამოფენისთვის”გენდერი და ხელოვნება” prepared within the
framework of UNDP, “Gender&Politics in the South Caucasus”
2006 - `ტრადიცია და ტრანსფორმაცია ირინა შტენბერგის სცენოგრაფიაში” საქართველოს
შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თეატრმცოდნეობითი და კინომცოდნეობითი ძიებანი #7(26), (ქართულ ენაზე)
2006 - აღორძინებული სახელები “საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მონოგრაფია უაკ (VDC) 75.04:792,
ჳშბნ 99940-0- 888-9 (ქართულ ენაზე)
2003 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის
კათედრისკკრებული - “ი. შტენბერგის დაზგური გრაფიკა მე-20 საუკუნის 20_30წლებში”