პროფესურა

ნიკოლოზ აბუაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების და საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი / პროფესორი

ელფოსტა: n.abuashvili@gipa.ge

გამოცდილების მოკლე აღწერა

დოქტორი სოციალურ მეცნიერებებში ეკონომიკის სპეციალობით. პროფ. აბუაშვილის აკადემიური განათლება აგრეთვე  მოიცავს ბიზნესის ადმინისტრირებას (MBA), მართვის საინფორმაციო სისტემებს (დიპლომი წარჩინებით; ინჟინერ-ეკონომისტის კვალიფიკაცია) და იურისპრუდენციას (დიპლომი). იგი შეუერთდა ჯიპას გუნდს 2013 წელს. 1996 წლიდან კითხულობს ლექციებს. წაუკითხავს ლექციები თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაში ESM(GE), კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაში (GE), საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში (GE), ტენესის უნივერსიტეტში (აშშ), Université Catholique de Lille (FR) ) და იაგელონის უნივერსიტეტში (PO); არის ჯიპას MBA და BBA პროგრამებისა და  თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტის ოპერაციების მართვის MBA პროგრამის ავტორი. 1993 წლიდან აქტიური კონსულტანტია, რომელიც ახორციელებს კონსულტაციებსა და ტრენინგებს ბიზნესთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებში. პროფესიული კარიერის განმავლობაში ეკავა სხვადასხვა მენეჯერული და პროფესიული თანამდებობები სხვადასხვა დარგში.

კურსები:

 • MBA

  სტრატეგიული ლიდერობა
  ბიზნესი და მისი ელემენტები: მარკეტინგი
  ბაზრის ანალიზი
  ოპერაციების მართვა
  ფინანსები მოქმედებაში
  მოდული 1 შემაჯამებელი პროექტი
  მოდული 2 შემაჯამებელი პროექტი
  მოდული 3 შემაჯამებელი პროექტი
  მოდული 4 შემაჯამებელი პროექტი
  საზოგადოებრივი ურთიერთობების მაგისტრატურა
  მარკეტინგი
  მოდული 1 შემაჯამებელი პროექტი
  მოდული 2 შემაჯამებელი პროექტი
  მოდული 3 შემაჯამებელი პროექტი

 • BBA

  მარკეტინგული კვლევა
  Buslab 01
  Buslab 05
  Buslab 06
  პროექტებისა და ბიზნეს გეგმების შემუშავება
  სხვა პროგრამები
  მარკეტინგის საფუძვლები

კვლევები და პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი):

 • Abuashvili N., Exogenous factors affecting selection of bachelor’s degree programs in Georgia, GIPA, 2020, 2021
 • Abuashvili N., Growing Entrepreneurial Citizens, Conference on Entrepreneurship and Education organized by GIPA and Maastricht School of Management in Tbilisi, 2017
 • Abuashvili N., Eye for an eye – what markets consider important when valuing businesses, Eurasian Journal of Economics and Finance, 5(2), 2017, 84-96
 • Abuashvili N., Do markets see the same way? EBES 22nd Conference – Rome, 2017 
 • Keunwon Song, Partskhaladze N., Abuashvili N., Akhvlediani D., Economic development policy and clustering opportunities in developing countries: Georgian example, (2017) Chapter in the book: Ongoing issues in Georgian policy and public administration, Westphalia Press, George Mason University

კვლევითი ინტერესები:

ეკონომიკური ზრდა; ღირებულების ამაღლება; ეფექტურობის გაუმჯობესება; განათლებისგან ხეირის ზრდა