ლექტორები

პროფესურა ყველას ნახვა

ნათია ჭიღვარია

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი / ინგლისური ენა

ცირა ელისაშვილი

საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი / კულტურული მემკვიდრეობა

დავით ჯანდიერი

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / კონსტიტუციური სამართალი/ადამიანის უფლებების სამართალი; საერთაშორისო სამართალი; ადმინისტრაციული სამართალი, საჯარო სამართლის საფუძვლები.

ალექსანდრე სვანიშვილი

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / ადგილობრივი თვითმმართველობა

ნიკოლოზ აბუაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / ბიზნეს მოდელირება და ანალიზი, მარკეტინგი

ნანი მაჭარაშვილი

საჯარო მმართველობის და გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი / საჯარო პოლიტიკის ანალიზი

მაია ზავრაშვილი

გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / სამოხელეო ეთიკა

გიორგი თურქია

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / ბიზნესის ადმინისტრირება

თორნიკე შარაშენიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში, შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებებში

ირაკლი სოკოლოვსკი

სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი / შესავალი სამოქალაქო სამართალში, საკონტრაქტო სამართალი და ხელშეკრულებების შედგენა

ნინო მახვილაძე

ასისტენტ-პროფესორი / მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღანელი

მარიამ სეხნიაშვილი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღანელი / კვლევის მეთოდები

ანა ქეშელაშვილი

ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღანელი / კვლევის მეთოდები

ნუგზარ ამილახვარი

პროფესორი, მედია ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ზაზა აბაშიძე

პოლიტიკურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / შესავალი მსოფლიო ისტორიაში

ლევან დოლიძე

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ქეთი მუხიგული

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / შესავალი ფილოსოფიის ისტორიებში, მართვის სოციოლოგია

მერაბ კაკულია

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / ეკონომიკა და საერთაშორისო ეკონომიკა

მიხეილ დარჩიაშვილი

საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკა

გიორგი შუბითიძე

შესავალი სოციოლოგიაში

მოწვეული ლექტორები ყველას ნახვა

ლევან ბერძენიშვილი

დიადი წიგნები, რიტორიკა და კამათის ხელოვნება

გიორგი თარგამაძე

თინა ხიდაშელი

დიმიტრი გაბუნია

საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი

თამარ ჟვანია

საარჩევნო ტექნოლოგიები და პოლიტიკური სწავლება

ზურაბ ფარჯიანი

საერთაშორისო ტერორიზმი

ნოდარ ხარშილაძე

სტრატეგიისა და ომის ხელოვნების კურსი

რამაზ საყვარელიძე

ფსიქოლოგიის საფუძვლები, პოლიტიკური ფსიქოლოგია

რევაზ ჩხეიძე

ევროკავშირის სამართალი

ქეთი გომელაური

ნინო ბაქრაძე

მონაცემთა ჟურნალისტიკა

ნინო გაგუა

მონაცემთა ჟურნალისტიკა

ლელი ბლაგოგრანოვა

ანა მარგველაშვილი

მუნიციპალური სერვისების სტრეტეგიული დაგეგმვა

ივანე ჩხიკვაძე

ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა

თამარ კობერიძე

არა-მომგებიანი ორგანიზაციების მართვა, პოლიტიკური ლობიზმი და ადვოკატირება, სამოქალაქო საზოგადოება: შესავალი

კახაბერ ურიადმყოფელი

ადმინისტრაციული სამართალი

კახა ჯელია

მსოფლიო ცივილიზაციები

რუსუდან მხეიძე

სალომე კიკალეიშვილი

ბიტ რეპორტინგი/კულტურა