ჩვენი გუნდი

მენეჯმენტი ყველას ნახვა

მაკა იოსელიანი

რექტორი

არჩილ გერსამია

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

მიხეილ ჩაჩხუნაშვილი

რექტორის მრჩეველი

ნინო ივანიშვილი

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის დეკანი

ბაკურ კვაშილავა

სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი

ირინა გორგილაძე

მმართველობის სკოლის დეკანი

ნესტან ციციშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

ნანა ქაშაკაშვილი

სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ნანი მაჭარაშვილი

კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი / საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღანელი

ჟანა ანთია

ტრენინგებისა და კონსულტაციები ცენტრის ხელმძღვანელი

ანანო გორგოძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

პროგრამის კორდინატორები ყველას ნახვა

ნათია ჭიღვარია

სოციალური მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი

დამხმარე პერსონალი ყველას ნახვა

მზია ხორნაული

დასუფთავების სამსახური

სერგო აკოფოვი

მძღოლი

მარინა ჩიკვაიძე

დასუფთავების სამსახური

ჯიმშერ ღაჭავა

უსაფრთხოების სამსახური

მამია ბეჭვაია

უსაფრთხოების სამსახური

თემური კორაშვილი

გრიშა მიკირტუმაშვილი

სოსო მურადაშვილი

უსაფრთხოების სამსახური

ილია დვალი

უსაფრთხოების სამსახური

ვერა ალეკსეევნა

დასუფთავების სამსახური

ნანი ბესელია

დასუფთავების სამსახური

მერაბ არველაძე

უსაფრთხოების სამსახური

თემურ ჩიკვილაძე

უსაფრთხოების სამსახური

მზია დარსმელიძე

დასუფთავების სამსახური

ეთერ ფირფირაშვილი

დასუფთავების სამსახური

აკადემიური პერსონალი ყველას ნახვა

მარიამ სეხნიაშვილი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

გიორგი თურქია

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

მანანა გაბაშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე; სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

თორნიკე შარაშენიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის აკადემიური ხელმძღვანელი

ნინო მახვილაძე

ასისტენტ-პროფესორი / მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღანელი

თინათინ ცომაია

პროგრამის მენეჯერი

მერაბ კაკულია

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

დავით ჯანდიერი

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ალექსანდრე სვანიშვილი

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ნიკოლოზ აბუაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

თინათინ ჩხეიძე

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო და გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი

ქეთი მუხიგული

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ლევან დოლიძე

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღანელი

მაია ზავრაშვილი

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ადმინისტრაციული პერსონალი ყველას ნახვა

თინათინ კლდიაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

გიორგი ჯაბადარი

რადიო GIPA-ს ხელმძღვანელი

კიწი ხარაბაძე

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი / პროექტის თანაშემწე

ნიკოლოზ ბაქრაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ვასილ ქავთარაძე

მთავარი ბუღალტერი

ნათია იაკობიძე

ბუღალტერის თანაშემწე

ნინო ლილუაშვილი

ბუღალტერის თანაშემწე

ჯოსეფ ალექსანდერ სმიტი

რადიო GIPAს წამყვანი

ანა დავითაშვილი

რადიო GIPA-ს გადაცემების მენეჯერი

მამუკა დიდმანიძე

ლოჯისტიკის სამსახურის ხელმძღვანელი

გიორგი ჟვანია

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელი

დავით დემეტრაშვილი

მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორი / დეველოპერი

ნინო ასათიანი

ფრონტლაინ საქართველოს მენეჯერი

ნინო მუსერიძე

"ფრონტლაინ საქართველოს" მენეჯერის ასისტენტი

ლიკა კაკაბაძე

რექტორის თანაშემწე

ქეთევან ავალიანი

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ლაშა ბოკუჩავა

შესყიდვების მენეჯერი

დათო წასიძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი / იურისტი

ელენე ბერიძე

ხარისხის მართვის სპეციალისტი

სალომე ჟორჟოლიანი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი / მმართველობის სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი