ადმინისტრაცია

მენეჯმენტი ყველას ნახვა

მაკა იოსელიანი

რექტორი

არჩილ გერსამია

ადმინისტრაციის უფროსი

ლიკა კაკაბაძე

რექტორის თანაშემწე

მიხეილ ჩაჩხუნაშვილი

რექტორის მრჩეველი

ნინო ივანიშვილი

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის დეკანი

ბაკურ კვაშილავა

სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი

ნესტან ციციშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

ირინა გორგილაძე

მმართველობის სკოლის დეკანი

თინათინ კლდიაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ანანო გორგოძე

შეფასების სამსახურის უფროსი

ჟანა ანთია

ტრენინგებისა და კონსულტაციები ცენტრის მენეჯერი

მამუკა დიდმანიძე

შესყიდვების მენეჯერი

ვასილ ქავთარაძე

ბუღალტერი

თინათინ ცისკარიძე

რადიო ჯიპას მენეჯერი

თორნიკე შარაშენიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის აკადემიური ხელმძღვანელი

ნანა ქაშაკაშვილი

პროგრამის ხელმძღვანელი

ნესტან ინასარიძე

პროფესიული განათლების სტუდენტური კოორდინატორი/პროექტის კოორდინატორი

ლაშა ბოკუჩავა

შესყიდვების მენეჯერი

ნათია იაკობიძე

ბუღალტერის თანაშემწე

ნიკოლოზ ბაქრაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

პროგრამის კორდინატორები ყველას ნახვა

ნათია ჭიღვარია

სოციალური მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი

სალომე ჟორჟოლიანი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

გიორგი თურქია

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

სოფო სუხიაშვილი

სასერტიფიკატო პროგრამების კოორდინატორი

ნინო ქოჩიაშვილი

სასერტიფიკატო პროგრამების კოორდინატორი

ნინო ლიპარტელიანი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

მარიამ სეხნიაშვილი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

თამთა თვალავაძე

მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი / მედია ინჟინერიის პროგრამის კოორდინატორი

დამხმარე პერსონალი ყველას ნახვა

გიორგი ჩადუნელი

მკვლევარ-ასისტენტი

ხატია გოგილაშვილი

მკვლევარ-ასისტენტი

ნინო ნარეშელაშვილი

ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამის ასისტენტი

ეკა მოლაშხია

ფერმერთა კოოპერატივების გაძლიერება საქართველოს სასოფლო მუნიციპალიტეტებში პროექტის ასისტენტი

კახაბერ კვაჭანტირაძე

მზია ხორნაული

მარინა ჩიკვაიძე

ჯიმშერ ღაჭავა