ჩვენი გუნდი

მენეჯმენტი ყველას ნახვა

მაკა იოსელიანი

რექტორი

არჩილ გერსამია

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

მიხეილ ჩაჩხუნაშვილი

რექტორის მრჩეველი

ნინო ივანიშვილი

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის დეკანი

ბაკურ კვაშილავა

სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი

ირინა გორგილაძე

მმართველობის სკოლის დეკანი

ნესტან ციციშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

ნანა ქაშაკაშვილი

სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

პროგრამის კორდინატორები ყველას ნახვა

ნათია ჭიღვარია

სოციალური მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი

დამხმარე პერსონალი ყველას ნახვა

კახაბერ კვაჭანტირაძე

მძღოლი

მზია ხორნაული

დასუფთავების სამსახური

სერგო აკოფოვი

მძღოლი

მარინა ჩიკვაიძე

დასუფთავების სამსახური

ჯიმშერ ღაჭავა

უსაფრთხოების სამსახური

მამია ბეჭვაია

უსაფრთხოების სამსახური

თემური კორაშვილი

გრიშა მიკირტუმაშვილი

აკადემიური პერსონალი ყველას ნახვა

მარიამ სეხნიაშვილი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

გიორგი თურქია

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

მანანა გაბაშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე; სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

თორნიკე შარაშენიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის აკადემიური ხელმძღვანელი

ნინო მახვილაძე

ასისტენტ-პროფესორი / მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღანელი

თინათინ ცომაია

პროგრამის მენეჯერი

მერაბ კაკულია

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

დავით ჯანდიერი

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ადმინისტრაციული პერსონალი ყველას ნახვა

თინათინ კლდიაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

გიორგი ჯაბადარი

სოციალური მედიის მენეჯერი

კიწი ხარაბაძე

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი / პროექტის თანაშემწე

ნიკოლოზ ბაქრაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ვასილ ქავთარაძე

მთავარი ბუღალტერი

ნათია იაკობიძე

ბუღალტერის თანაშემწე

ნინო ლილუაშვილი

ბუღალტერის თანაშემწე

თინათინ ცისკარაძე

რადიო GIPA-ს მენეჯერი