ადმინისტრაცია

მენეჯმენტი ყველას ნახვა

მაკა იოსელიანი

რექტორი

არჩილ გერსამია

ადმინისტრაციის უფროსი

ლიკა კაკაბაძე

რექტორის თანაშემწე

მიხეილ ჩაჩხუნაშვილი

რექტორის მრჩეველი

ნინო ივანიშვილი

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის დეკანი

ბაკურ კვაშილავა

დეკანი

ირინა გორგილაძე

მმართველობის სკოლის დეკანი

მამუკა დიდმანიძე

შესყიდვების მენეჯერი

პროგრამის კორდინატორები ყველას ნახვა

სალომე ჟორჟოლიანი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

სოფო სუხიაშვილი

სასერტიფიკატო პროგრამების კოორდინატორი

ნინო ქოჩიაშვილი

სასერტიფიკატო პროგრამების კოორდინატორი

ნინო ლიპარტელიანი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

მარიამ სეხნიაშვილი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

თამთა თვალავაძე

მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ლევან კურცხალია

ადმინისტრაციის კოორდინატორი

ირინა ბაქრაძე

სამართლის სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამების ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი

დამხმარე პერსონალი ყველას ნახვა

გიორგი ჩადუნელი

მკვლევარ-ასისტენტი

ხატია გოგილაშვილი

მკვლევარ-ასისტენტი

ნინო ნარეშელაშვილი

ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამის ასისტენტი

ეკა მოლაშხია

ფერმერთა კოოპერატივების გაძლიერება საქართველოს სასოფლო მუნიციპალიტეტებში პროექტის ასისტენტი

ეკატერინე ხარაბაძე

პროექტის ასისტენტი

კახაბერ კვაჭანტირაძე

მზია ხორნაული

მარინა ჩიკვაიძე