უსაფრთხოების სამსახური

თემურ ჩიკვილაძე

უსაფრთხოების სამსახური

ჟურნალისტიკის სკოლის შენობის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი