უსაფრთხოების სამსახური

თემურ ჩიკვილაძე

"უსაფრთხოების სამსახური"

ჟურნალისტიკის სკოლის შენობის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი