მენეჯმენტი

მენეჯმენტი

მაკა იოსელიანი

რექტორი

ნინო ივანიშვილი

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის დეკანი

ბაკურ კვაშილავა

სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი

ირინა გორგილაძე

მმართველობის სკოლის დეკანი

ნესტან ციციშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

ნანა ქაშაკაშვილი

სოფლის განვითარების და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ნანი მაჭარაშვილი

კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი / საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღანელი

ჟანა ანთია

ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრის ხელმძღვანელი

ანა გორგოძე

საერთაშორისო ურთიერთობების და განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი