სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

ნესტან ციციშვილი

"სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი"