სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

ნესტან ციციშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

ელფოსტა: n.tsitsishvili@gipa.ge

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, განათლების სფეროში მუშაობის 25 წლიანი გამოცდილებით

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი (GIPA) - 2011-წლიდან დღემდე

2005-2011 - სხვადასხვა მენეჯერული პოზიციები სახელმწიფო მმართველობის სკოლასა და  GRDP -ის პროგრამაში (GIPA)

საქართველოს განათლების სისტემის გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტი (მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით) -  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (2000 -2005) -კოორდინატორი

თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ-ის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (1996-2000) - მეცნიერ-თანამშრომელი

საერთაშორისო პროექტები

საზაფხულო აკადემია ახალგაზრდა პროფესიონალებისთვის გოთენბურგის უნივერსიტეტთან (შვედეთი) ერთად  - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

ერასმუს+ ABC პროგრამა-პარტნიორი, 2016-2019

უმაღლესი განათლების პროგრამა მენეჯმენტში - მასტრიხტის მენეჯმენტის სკოლა, ჰოლანდია, სექტემბერი, 2016

გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზულუცია 1325: ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება შვედეთი, აპრილი, 2015 და სამხრეთ აფრიკა, ნოემბერი, 2015

მონიტორინგი და შეფასება - ჯორჯიის უნივერსიტეტი (აშშ) იანვარი, 2007

ჯორჯ სოროსის გრანტი სამეცნიერო ნაშრომისთვის "ქართული მოდერნისტული ლიტერატურა აღმოსავლურ და დასავლურ კულტურათა სინთეზი“ (2000-2002)