სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი/გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

მანანა გაბაშვილი

სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი/გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელფოსტა: m.gabashvili@gipa.ge

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ლინგვისტიკის მიმართულებით (ლინგვისტიკის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - МГЛУ, 1980), სერტიფიცირებული ნეიროფსიქოლოგი (ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -  МГУ, 1977-1979), ფულბრაიტის სტიპენდიანტი  (მერილენდის უნივერსიტეტის საერთაშორისო განვითარებისა და კონფლიქტების მართვის ცენტრი - CIDCM, University of Maryland at College Park, 1997-1998).

40-წლიანი პედაგოგიური და კვლევითი გამოცდილება;  პრაქტიკული გამოცდილება - ვერბალური კომუნიკაციის ნეიროფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება, მეტყველების თერაპია; პროგრამების მართვის 12-წლიანი გამოცდილება  საერთაშორისო ორგანიზაციებში - OSCE, Norwegian Refugee Council – NRC.

 

სასწავლო კურსები:

 • თანამედროვე გამოწვევები სოციალურ მეცნიერებებში;
 • ფსიქოტრავმატოლოგია;
 • ორაზროვანი დანაკარგი;
 • იძულებითი გადაადგილების/დევნილობის სტრესი;
 • სოციალური ტრავმა და სოციალური ცვლილებების ტრენინგი;
 • შესავალი ნეიროფსიქოლოგიაში;
 • ნეიროფსიქოლოგიური დიაგნოსტირება და კონსულტირება;
 • აფაზიოლოგია (თსუ);
 • Introduction to Human Neuropsychology;
 • Psycholinguistics;
 • ფსიქოლინგვისტიკა (თსუ);
 • კლინიკური ლინგვისტიკა (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
 • კომუნიკაციის ფსიქოლოგია.

 

 

კვლევები და პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი):

 

 1. 2023 – თანაავტორი: A full-scale Russian Invasion of Ukraine in 2022: Resilience and Coping within and beyond Ukraine. In: “Applied Psychology: Health and Well-Being”. Appl Psychol Health Well Being”. 2023 Jul 9. doi: 10.1111/aphw.12466https://iaap-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.11 (Co-authorship with by Kimhi, Shaul; Kaim, Arielle; Bankauskaite, Dalia; Baran, Maria; Eshel, Yohana; Dumbadze, Salome; Kaniasty, Krys; Koubova, Alice; Marciano, Hadas; Matkeviciene, Renata; Teperik, Dmitri; Adini, Bruria.)
 2. 2021 - ავტორი: „აფაზიის განწყობისეული ბუნება (საკითხის დასმა)“. ფსიქოლოგიური განწყობისა და კორექციის ცენტრის შრომები. ტ. 2, თსსუ, 2021, 12-23
 3. 2021 – ავტორი: „XIX საუკუნის ფსიქოლოგია (მიმოხილვა)“. ფსიქოლოგიური განწყობისა და კორექციის ცენტრის შრომები. ტ. 3, თსსუ. 2021, 29-33.
 4. 2021 - თანაავტორი: „Covid-19-ს ფსიქოსემანტიკური სივრცე: ომი უხილავ მტერთან?“ Covid-19 და ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიური განწყობისა და კორექციის ცენტრი, თსსუ, 2021, 49-55 (ნათელა იმედაძესთან და ანა ვარდოსანიძესთან თანაავტორობით)
 5. 2021 - რედაქტორი: „მედეგობა COVID-19-ის ეპიდემიის დროს:  მედეგობის, დისტრესისა და შფოთვის აღქმული მიზეზები,   გამოვლენილი სიმპტომების შემსუბუქება დევნილ და ადგილობრივ ქალებში“. GIZ-ის დაფინანსებული კვლევა. ჯიპა-საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი. თბილისი
 6. 2020 - რედაქტორი: „მედეგობა კოვიდ-19-ის პერიოდში: ფსიქოლოგიური გავლენა იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და ქალებზე“. GIZ-ის დაფინანსებული კვლევა. ჯიპა-საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი. თბილისი
 7. 2020 -    თანარედაქტორი:  “From Migration and Integration Challenges to Good Practices: Practitioners’ Perspectives”. SIESTA Group. (Gregg Bucken-Knapp და Karin Zelano-სთან ერთად)
 8. 2019 - ავტორი: “ბავშვის მეტყველება: რომან იაკობსონის ლინგვისტური და ნათელა იმედაძის ფსიქოლინგვისტური პარალელები”, ნათელა იმედაძის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 101-108.
 9. 2019 - თანაავტორი: „აფაზიოლოგიის განვითარების ტენდენციები“. მოხსენების აბსტრაქტი. საერთაშორიო კონფერენციის „ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში” მასალები, აწსუ, 1-2 ნოემბერი (მარიამ ბაქრაძესთან ერთად)

 

პროექტები:

 • 2020-მიმდინარე - თელ-ავივის უნივერსიტეტის სამედიცინო დეპარტამენტთან არსებული მედეგობისა და კეთილდღეობის მულტიდისციპლინური კვლევის ცენტრის (ResWell) კვლევითი პროექტები;
 • 2018-მიმდინარე - ქართულ-შვედური სკოლა აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ბალტიის ზღვის ქვეყნების ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის მიგრაციისა და ინტეგრაციის საკითხებზე - SAYP, GIPA-ს და გოთენბურგის უნივერსიტეტის (UGOT) ორგანიზებითა და შვედური ინსტიტუტის (Swedish Institute) გრანტების მხარდაჭერით;
 • 2020-2021 - „მედეგობა კოვიდ-19-ის პერიოდში”. GIZ-ის დაფინანსებული კვლევები;
 • 2017-2019 - ერაზმუს + უკეთესი კომუნიკაციისთვის/ABC, კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის სამაგისტრო პროგრამა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში;
 • 2018-2022 - წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის (ICRC) პროექტი "ორაზროვანიდანაკარგი: უგზო-ეკვლოდ დაკარგული ადამიანების ოჯახების ნარატივი".

 

კვლევითი ინტერესები:

მულტიდისციპლინური კვლევები სოციალური მეცნიერებების სფეროში; ინტერდისციპლინური ინტერესები ენათმეცნიერების, ფსიქოლოგიისა და მედიცინის გადაკვეთის პერსპექტივიდან - ნეიროლინგვისტური და ფსიქოტრავმატოლოგიური თემატიკა.