სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე; სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

მანანა გაბაშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე; სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელფოსტა: m.gabashvili@gipa.ge

მანანა გაბაშვილი, პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე. ფილოლოგიის დოქტორი (ლინგვისტიკის განხრით), სერტიფიცირებული ნეიროფსიქოლოგი (ლომონოსოვის სახ. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 1977-1979), ფულბრაიტის სტიპენდიის მფლობელი (1997-1998): კონფლიქტებისა და იძულებითი გადაადგილების კვლევა ფსიქოლოგიური პერსპექტივიდან მერილენდის უნივერსიტეტის საერთაშორისო განვითარებისა და კოფლიქტების მართვის ცენტრში (CIDCM, University of Maryland at College Park).
ინტერდისციპლინური აკადემიური ინტერესების ფართო წრე ფსიქოლონგვისტიკა/ნეიროფსიქოლოგიიდან ფსიქოტრავმატოლოგიამდე.
პედაგოგიური გამიცდილება ადრეული 1980-იანებიდან, სხვადასხვა დროს და ამჟამად მომზადებული კურსების არასრული სია: “შესავალი სპეციალობაში”, “ფსიქოლინგვისტიკა”, “კლინიკური ლინგვისტიკა”, “ნეიროლინგვისტიკა”, “ნეიროფსიქოლოგიური დიაგნოსტიკა და კონსულტირება” “აფაზიოლოგია”, “ნეიროფსიქოლოგიის საფუძვლები”, “სოციალური ტრავმა, იძულებით გადაადგილების სტრესი და სოციალური ცვლილებების ტრენინგი”, “ორაზროვანი დანაკარგი”.