სოფლის განვითარების და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ნანა ქაშაკაშვილი

სოფლის განვითარების და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ელფოსტა: n.kashakashvili@gipa.ge

საერთაშორისო პოლიტიკის მაგისტრი, ჯიპა -  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი. ინგლისური ლიტერატურის მაგისტრი, თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აქვს ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტების/პროგრამების მართვის 20+ წლიანი, უწყვეტი  სამუშაო გამოცდილება. საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: მენეჯმენტის თანამედროვე პრინციპები და მდგრადი განვითარება; ფონდების მოძიება; პროფესიული მიმართულების განვითარება; სოფლის განვითარება; ერთიანი ჯანმრთელობის ინიციატივების პოპულარიზაცია; ინოვაციური პროფესიული პროგრამების შემუშავება და დანერგვა; სწავლება/კონსულტაცია. აგრეთვე არის ჯიპას შრომის უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების უმაღლესი პროფესიული პროგრამის ხელმძღვანელი.

 

მისი სამუშაო გამოცდილება მოიცავს ინგლისური ენის და ლიტერატურის სწავლებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ასევე სხვადასხვა ინგლისური ენის სასწავლო ცენტრებში. სამაგისტრო თემაზე ინგლისური ლიტერატურის განხრით მუშაობდა ოქსფორდის (Christ Church) უნივერსიტეტში. აგრეთვე, მუშაობდა მშვიდობის კორპუსსა და სხვადსხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში. იყო შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის მრჩეველი. აქვს არჩევნების საერთაშორისო დამკვირვებლად მუშაობის გამოცდილება სომხეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ბანგლადეშში. ცოდნის და გამოცდილების ამაღლების მიზნით მონაწილეობდა რიგ ეროვნულ თუ საერთაშორისო პროფესიული განვითარების ტრენინგებსა და სემინარებში.

 

სასწავლო კურსები: 

 • მენეჯმენტის საფუძვლები
 • მეწარმეობა
 • სოციალური მეწარმეობა
 • სოფლის განვითარება
 • ფონდების მოძიება
 • პროექტის წერა

 

საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი:

 • 2023 -2026 აშშ USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროექტი ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგეტიკის უმაღლესი პროფესიული პროგრამების შემქნა, დანერგვა და ინსტიტუციონალიზაცია.
 • 2021-დღემდე აშშ-ს საეჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტი- გენდერული თანასწორობისა და თანაბარი შესაძლებლობების ინტეგრირება რეგიონულ პროფესიული განათლების დაწესებულებებში.
 • 2018-2020 EU/BSB-ს მიერ დაფინანსებული პროექტი-სავაჭრო შესაძლებლობების პილოტირება სოფლის მეურნეობაში თანამედროვე ინოვაციური ონლაინ პლატფორმის შექმნით- AgroNet.
 • 2017-2022 EU -ის მიერ დაფინანსებული პროექტი წყალტუბოს ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა ENPARD III.
 • 2016 – 2018 ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი, საქართველოს მიერ დაფინანსებული პროექტი- შრომის უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების უმარესი პროეფესიული პროგრამის და სერთიფიცირებული კურსების შექმნა, დანერგვა ინსტიტუციონალზიზაცია.
 • 2016-2021 EU-ის მიერ დაფინანსებული პროექტი- სოფლის მეურნეობის განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში, ENPARD II.
 • 2015-2017 EU-ის მიერ დაფინანსებული პროექტი- თანამედროვე კვლევითი პრაქტიკის გაძლიერება რეგიონულ სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტებში, ENPARD I.
 • 2008-2018 USDA-ის მიერ დაფინანსებული ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამა საქართველოში და კერძო ვეტერინარული ასოციაციების განვითარება.