ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი / მმართველობის სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

ვანო ცერცვაძე

ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი / მმართველობის სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

ელფოსტა: v.tsertsvadze@gipa.ge

ვანო ცერცვაძე არის მართვის ავტომატიზირებული სისტემების მაგისტრი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის დოქტორანტი.სხვადასხვა წლებში მუშაობდა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, მონაწილეობდა და ხელმძღვანელობდა ელექტრონული კოლექციებისა და ბიბლიოთეკის ჩამოყალიბებას. იყო IREX/IATP (საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო/ინტერნეტში დაშვებისა და სწავლების პროგრამა) საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი, სადაც ხელმძღვანელობდა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სტრატეგიის განვითარებას პროგრამის მიზნების შესაბამისად. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტზე, როგორც მოწვეული ასოცირებული პროფესორი, უძღვებოდა ლექციების კურსს "საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ბიზნესი".

როგორც მეცნიერ-მკვლევარი, აქტიურად არის ჩართული დამოკიდებულების (ადიქციის) საერთაშორისო თუ ადგილობრივ კვლევებში, რომლებიც ეძღვნება ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ზიანის შემცირების, ეკონომიკური ხარჯის დადგენას.

ელ.ფოსტა: v.tsertsvadze@gipa.ge