ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი / სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

სალომე ჟორჟოლიანი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი / სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

ელფოსტა: s.jorjoliani@gipa.ge

სალომე ჟორჟოლიანი არის მმართველობის სკოლის ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამის კოორდინატორი. მას მიღებული აქვს საჯარო მმართველობის მაგისტრის ხარისხი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში და ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკისა და ბიზნესის  მიმართულებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.