საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელი /მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორი / დეველოპერი

დავით დემეტრაშვილი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელი /მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორი / დეველოპერი

დავით დემეტრაშვილი არის GIPA-ს მონაცემთა ბაზების ადმინისტრატორი, უნივერსიტეტში აღნიშნული პოზიცია უკავია 2013 წლის სექტემბრიდან. ფლობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრის დიპლომს. იგი ასევე GIPA-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტია.