საინფორმაციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

დავით დემეტრაშვილი

საინფორმაციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ელფოსტა: d.demetrashvili@gipa.ge

დავით დემეტრაშვილი არის GIPA-ს მონაცემთა ბაზების ადმინისტრატორი, უნივერსიტეტში აღნიშნული პოზიცია უკავია 2013 წლის სექტემბრიდან. ფლობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრის დიპლომს. იგი ასევე GIPA-ს საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულია. 2021 წლის 1 ნოემბრიდან დავითი საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელის პოზიციას იკავებს. ფლობს პროგრამირების რამდენიმე ენას, ასევე აქვს გამოცდილება სისტემურ ქსელის ადმინისტრირებაში. ასევე აქვს, სოლიდური გამოცდილება დიდ მონაცემთა ბაზების სტრუქტურის აგებასა და დამუშავებაში. ფლობს არაერთ სერტიფიკატს IT მიმართულების სხვადასხვა მიმართულებებზე.

სასწავლო კურსები: 

  • ინფორმაციული წიგნიერება;