მთავარი ბუღალტერი

ვასილ ქავთარაძე

მთავარი ბუღალტერი

ელფოსტა: v.kavtaradze@gipa.ge

განათლება:

1984 – 1989 წწ.  თ.ს.უ. ეკონომიკის ფაკულტეტი - მაგისტრის ხარისხი.

2003 – 2005 წწ.    ACCA (საბუღალტრო აღრიცხვა, საგადასახადო კოდექსი, მენეჯერული აღრიცხვა) - პროფესიული ბუღალტრის სერტიფიკატი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

1989-1991 წწ.    შრომის, ეკონომიკისა და მართვის ინსტიტუტი, კვლევითი მეცნიერი.

1992-1994 წწ.    რუსთავის საწარმოო გაერთიანება  „ქიმბოჭკო“, შესყიდვების     მენეჯერი.

1996-1999 წწ.  რუსთავის საწარმოო გაერთიანება „ქიმბოჭკო“, გაყიდვების მენეჯერი.

1999-2003 წწ.  კერძო ფერმერთა დახმარების ფონდი, მენეჯერი.

2003-2004 წწ. სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტრო, შიდა კონტროლის დეპარტამენტი, სპეციალისტი.

2007 წ.  საქართველოს სოფლის განვითარების პროგრამა (GRDP) , პროგრამის კოორდინატორი.

2007 წლიდან დღემდე -  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (gipa), მთავარი ბუღალტერი.