პროფესორი / პოლიტიკა

გიორგი მარგველაშვილი

პროფესორი / პოლიტიკა