რექტორი

მაკა იოსელიანი

რექტორი

ელფოსტა: m.ioseliani@gipa.ge

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რექტორი.