რექტორი

მაკა იოსელიანი

"რექტორი"

ელფოსტა: m.ioseliani@gipa.ge

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რექტორი.