დეკანი

ბაკურ კვაშილავა

დეკანი

იელის უნივერსიტეტის მაგისტრი საერთაშორისო ურთიერთობებში; კითხულობს ლექციებს საერთაშორისო ურთიერთობათა შესავალსა და შედარებით პოლიტიკაში. საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში ასწავლის 2005 წლიდან. 2007 წელს სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის შექმნის შემდეგ იგი ამ სკოლის დეკანია. სხვადასხვა დროს ბაკურ კვაშილავა მუშაობდა როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში. 1999-2001 წლებში საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, საგარეო პოლიტიკის ანალიზის სამსახურში, 2004-2005 წლებში იყო კომპანია ექსონ მობილის წარმომადგენელი საქართველოში, ხოლო ჯიპაში მოსვლამდე მუშაობდა ეუთო-ს მისიაში საქართველოში. საერთაშორისო ურთიერთობათა თეორიისა და შედარებითი პოლიტიკის გარდა მისი აკადემიური ინტერესების სფეროს ასევე განეკუთვნება პოლიტიკური რისკის ანალიზი, რეჟიმების ტრანსფორმაცია და პოლიტიკის ანალიზი. 
ამ და სხვა თემებზე ბაკურ კვაშილავა რეგულარულად თანამშრომლობს საქართველოში მოღვაწე მნიშვნელოვან ორგანიზაციებთან, რომლებიც საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის კვლევით არიან დაკავებული. სხვა მკვლევარებთან ერთად იგი გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაციის თანადამფუძნებელი. სხვადასხვა დროს კითხულობდა და კითხულობს ლექციებს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში, კურაციოში და სხვ. ამჟამად თანამშრომლობს მრავალპარტიულ დემოკრატიის ჰოლანდიურ ინსტიტუტთან საქართველოს პოლიტიკური პარტიების განვითარებისა და დემოკრატიული განათლების პროექტებში.