სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი/მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია-მენეჯმენტის პროგრამის კოორდინატორი/ რადიო ჯიპას ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტი

ლევან კურცხალია

სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი/მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია-მენეჯმენტის პროგრამის კოორდინატორი/ რადიო ჯიპას ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტი

ელფოსტა: l.kurtskhalia@gipa.ge

არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრი ისტორიაში და ფლობს GIPA-ს მაგისტრის  ხარისხს საჯარო მმართველობაში.

ამჟამად სწავლობს საჯარო მმართველობის სადოქტორო პროგრამაზე GIPA-ში. მისი კვლევითი საკითხი ეხება საჯარო და კერძო ორგანიზაციებში ეჯაილ  ტრანსფორმაციის შემგომ მოტივაციის ზრდის დინამიკის და მიზეზების შესწავლას.

2014-2016 წლებში იკავებდა ადმინისტრაციის სპეციალისტის პოზიციას საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში.

2016 წლიდან  არის ჟურნალისტიკის და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი და საგრანტო პროგრამების კოორდინატორი.

მისი პრაქტიკული გამოცდილება, მოიცავს როგორც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მენეჯერულ პოზიციაზე 7 წლიან სამუშაო სტაჟს ასევე საგრანტო პროექტებში მონაწილეობას:

 

Irex / USAID - ის საგრანტო პროგრამა - "Media and Journalism Activity"

10.2021 - 10.2024

ფინანსური მენეჯერი

პროექტი მიზნად ისახავს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მედია აქტივობების ხელშეწყობას და საგანამანათლებლო პროგრამების უზრუნველყოფას, დამწყები და მოქმედი ჟურნალისტებისთვის.


Deutshe Welle - ს საგრანტო პროგრამა : დისტანციური სწავლება საქართველოში,

01.03.2023-31.10.2023

ფინანსური მენეჯერი

პროექტი მიზნად ისახავს: საქართველოში დისტანციური სწავლების განვითარების

მხარდაჭერას.

 

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გრანტი:"Multimedia Literacy Skills and Civic Development for Ethnic Minority Youth"

10.2021-09.2024

ფინანსური მენეჯერი

პროექტი მიზნად ისახავს ახალგაზრდა ეთნიკური უმცირესობების თემების მხარდაჭერას, მულტიმედიური უნარ- ჩვევებით აღჭურვას და საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვას.

 

Deutshe Welle - ს საგრანტო პროგრამა : დისტანციური სწავლება საქართველოში,

01.02.2021-31.10.2021

ფინანსური მენეჯერი

პროექტი მიზნად ისახავს: საქართველოში დისტანციური სწავლების განვითარების

მხარდაჭერას.

 

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გრანტი:"ეთნიკურ

თემებში ახალგაზრდების მულტიმედიური უნარების განვითარება 3" , 09.2019-01.2021

ფინანსური მენეჯერი

პროექტი მიზნად ისახავს ახალგაზრდა ეთნიკური უმცირესობების მულტიმედიური

უნარ- ჩვევებით აღჭურვას.

 

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის

გრანტი:"დისტანციური სწავლების კურსები დამწყები და შემდგარი

ჟურნალისტებისთვის", 10.2018-12.2021, ფინანსური მენეჯერი

პროექტი მიზნად ისახავს: ჟურნალისტების პროფესიულ განვითარებას,

როგორც ღირებულებების ასევე ტექნოლოგიების მხრივ.

 

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საგრანტო პროექტი: Elearning

Program in Reporting for Azerbaijani Journalists ონლაინ სწავლების კურსი

აზერბაიჯანელი ჟურნალისტებისთვის, 04.2017-12.2017,

ფინანსური მენეჯერი

 

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გრანტი: "Youth Journalism

Development in Ethnic Minority Regions", 06.2016-08.2018,

ფინანსური მენეჯერი

პროექტი ხორციელდება ეთნიკური უმცირესობებისთვის - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში და

ითვალისწინებს მულტიმედიური და თანამედროვე ჟურნალისტიკის მეთოდების გაცნობას და

მათში ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობას, ასევე მათი ცნობიერების და უნარების

ამაღლებას და განვითარებას.

 

პროექტები: 

  • DW akademie ფინანსური ტრენინგი: 8.12-14.12.2019 ქალაქი ბონი, გერმანია.

 

  • DW akademie ფინანსური ტრენინგი: 17.05-05.2021 თბილისი, საქართველო.

 

  • Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა - Staff Mobility for Teaching,

NLA University College, კრისტიანსენდი, ნორვეგია

25.04-29.04.2022

 

კვლევითი ინტერესები: 

საჯარო და კერძო ორგანიზაციებში ეჯაილ  ტრანსფორმაციის შემგომ მოტივაციის ზრდის დინამიკის და მიზეზების შესწავლას.