საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

ნიკოლოზ ბაქრაძე

"საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი"