საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

ნიკოლოზ ბაქრაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი