გაცვლითი პროგრამების კოორდინატორი

ნიკოლოზ ბაქრაძე

გაცვლითი პროგრამების კოორდინატორი

ელფოსტა: n.bakradze@gipa.ge

ნიკოლოზ ბაქრაძე საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელია. იგი ჩართულია უნივერსიტეტის საერთაშორისო თანამშრომლობის ყველა პროცედურის კოორდინაციასა და ადმინისტრირებაში. მისი პასუხისმგებლობა მოიცავს აკადემიური საზოგადოების ინფორმირებას მობილობის პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობების შესახებ, საერთაშორისო თანამშრომლობის გაფართოებას ერასმუს+-ის და ორმხრივი შეთანხმებების ფორმატში. 

2005-2016 წლებში მუშაობდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისში. მისი  საქმიანობა მოიცავდა საერთაშორისო პროექტების მომზადებას, უცხოურ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთობლივი სამეცნიერო კონკურსების ადმინისტრირებას, საქართველოს სამეცნიერო-კვლევით ორგანიზაციების და ინდივიდუალური მკვლევარებისთვის კონსულტაციების გაწევას;