რექტორის თანაშემწე

ლიკა კაკაბაძე

"რექტორის თანაშემწე"

ელფოსტა: l.kakabadze@gipa.ge

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რექტორის თანაშემწე.