საქმისწარმოების მენეჯერი/ბიბლიოთეკარი

ლიკა კაკაბაძე

საქმისწარმოების მენეჯერი/ბიბლიოთეკარი

ელფოსტა: l.kakabadze@gipa.ge

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რექტორის თანაშემწე.