ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

დავით წასიძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ელფოსტა: d.tsasidze@gipa.ge

დავით წასიძე არის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი/იურისტი. მიღებული აქვს საჯარო მმართველობის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საქართველოს საზოგდოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში და ბაკალავრის ხარისხი სამართალმცოდნეობის მიმართულებით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. სხვადასხვა დროს დავით წასიძე მუშაობდა, როგორც საჯარო სექტორში, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებში ადგილობრივი თვითმართველობის მიმართულებით. GIPA-ში მოსვლამდე ის მუშაობდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, კოორდინაციას უწევდა რეგიონებში განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექეტბს.

მის ამჟამინდელ პროფესიულ ინტერესს წარმოადგენს  საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემა.