პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი

გიორგი კობერიძე

პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი

ელფოსტა: g.koberidze@gipa.ge

გამოცდილების მოკლე აღწერა

ასისტენტ-პროფესორი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA). 2016-2020 წლებსი მოწვეული ლექტორი. უფროსი მკვლევარი საგარეო პოლიტიკის საბჭოში (FPC). 2020-2022 წლებში საერთაშორიო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი. 2022 წლიდან პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორი. 

სასწავლო კურსები: 

  • დემოკრატიის საფუძვლები; 
  • პოლიტიკურ მოძღვრებათა საფუძვლები; 
  • პოლიტიკური გეოგრაფია; 
  • პოლიტიკური იდეოლოგიები; 

კვლევები და პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი): 

  • How has the war in Ukraine changed Eastern Europe and its relations with the EU from the perspective of Georgia? 

Institute of Central Europe in Lublin

6/2023

  • Analyzing the Aegean Sea Crisis between Greece and Turkey and Its Implications for Regional Stability 

Journal of Politics and Democratization

              Vol 5. Issue 5 Jul. 2023

  •  Defense in Depth: The Key to Ukraine's Military Defense Strategy during the battle of Kyiv

Journal of Politics and Democratization

Vol.-5-Issue-4 Jan. 2023

  •  Local and Regional outcomes of the 2020 Nagorno-Karabakh war

Journal of Politics and Democratization

Vol 5. Issue 6 Jan. 2022

  •  The Impact of the Proportional Electoral System on the

Democratization of South American Countries

Journal of Politics and Democratization

Vol.5 Issue 1 Aug. 2021 

კვლევითი ინტერესები: 

იდეოლოგიები, საერთაშორისო კონფლიქტები და მათი დარეგულირება;