აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი/ სტუდენტური მედიის ხელმძღვანელი

ელენე ასათიანი

აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი/ სტუდენტური მედიის ხელმძღვანელი