მმართველობის სკოლის დეკანი

ირინა გორგილაძე

მმართველობის სკოლის დეკანი

ელფოსტა: i.gorgiladze@gipa.ge

ირინა გორგილაძე არის მმართველობის სკოლის დეკანი.

იგი 2006 წლიდან მუშაობს სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელად. ირინას  მონაწილეობა აქვს მიღებული მმართველობის სკოლის  სასერტიფიკატო პროგრამების: ზოგადი მენეჯმენტი, საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ღონისძიებების მართვა, ტურიზმის მენეჯმენტი და სხვა - კურიკულუმების შემუშავებაში და დანერგვაში. ასევე ხელმძღვანელობდა  სასერტიფიკატო პროგრამას, რომელიც GIPA-სა და USAID-ის ერთობლივი პროექტის, “ბიზნეს კლიმატის რეფორმის” ფარგლებში შეიქმნა. ასევე კოორდინაციას უწევდა “პროფესიული სწავლების  ცენტრის განვითარების”  პროექტს (შინდისი, ქვემო ქართლი).

ირინა არის GIPA-ს საჯარო მმართველობის მაგისტრი და ამჟამად სწავლობს GIPA-ს დოქტურანტურაში.  

ელ ფოსტა: I.gorgiladze@gipa.ge