სოციალური მეცნიერებების სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

ანა ჩუთლაშვილი

სოციალური მეცნიერებების სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

ელფოსტა: a.chutlashvili@gipa.ge

ანა ჩუთლაშვილი არის GIPA-ს სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ფსიქოლოგიის, სოციოლოგიის და სოციალურ მეცნიერებებების საბაკალავრო პროგრამის (ფსიქოლოგიის კონცენტრაციის) კოორდინატორი. 2015-2017 წლებში იკავებდა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ასისტენტის პოზიციას. ფლობს GIPA-ს მაგისტრის ხარისხს გამოყენებით ფსიქოლოგიაში და GIPA-ს ბაკალავრის ხარისხსს სოციალურ მეცნიერებებში სპეციალობით ფსიქოლოგია.