სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

ანა ჩუთლაშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

ელფოსტა: a.chutlashvili@gipa.ge

ანა ჩუთლაშვილი არის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი. გოთენბურგის უნივერსიტეტის საჯარო ადმინისტრირების დოქტორანტი. მას მიღებული აქვს გამოყენებითი ფსიქოლოგიის მაგისტრის ხარისხი GIPA-ში. 2014 წლიდან იკავებდა სხვადასხვა პოზიციას სოციალური მეცნიერებების სკოლაში და ჩართულია ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტების კოორდინირებაში. მონაწილეობა მიღებული აქვს Erasmus+-ის გაცვლით სასწავლო პროგრამებში.

სასწავლო კურსები: 

  • ფსიქოლოგიის საფუძვლები;
  • განათლების ფსიქოლოგია;
  • ფსიქო-სოციალური აშლილობის პრევენცია;

კვლევები და პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი): 

  • „მედეგობა COVID 19-ის დროს; იძულებით გადაადგილებულ პირთა შედარება ადგილობრივ მოსახლეობასთან“ - მკვლევარი, ტრენერის ასისტენტი. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA); გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) – 2020.
  • „მედეგობა COVID-19-ის ეპიდემიის დროს: მედეგობის, დისტრესისა და შფოთვის აღქმული მიზეზები, გამოვლენილი სიმპტომების შემსუბუქება დევნილ და ადგილობრივ ქალებში“ - მკვლევარის ასისტენტი.საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA); გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) – 202

 

პროექტები: 

  • 2018- დღემდე- შვედეთის ინსტიტუტის (Svenska Institute) საზაფხულო აკადემიის თემატური მოდულის „მიგრაცია და ინტეგრაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ბალტიის ზღვის ქვეყნებში: ინკლუზიური საზოგადოებების განვითარების პოლიტიკური და ადმინისტრაციული გამოწვევების“ - პროექტის კოორდინატორი.

კვლევითი ინტერესები: 

განათლების ფსიქოლოგია; მიგრაცია; იძულებით გადაადგილებული პირები; სტრესი;