ადგილობრივი თვითმმართველობა

პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა:

 • ბაკალავრის დიპლომი, ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სპეციალობაში - დიპლომის ასლი და ნიშნების ფურცელი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა, A ტესტის ჩაბარება და მინიმალური ზღვარის წარმატებით გადალახვა;
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • ფოტო 3x4-ზე
 • GIPA-ს შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
 • შიდა საუნივერსიტეტო გასაუბრება

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ბაკალავრის დიპლომის ასლი;
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა;
 • ბაკალავრიატის ნიშნების ფურცელი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდაში მონაწილეობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • GIPA-ს შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
 • ფოტო 3x4-ზე

მისაღები პროცედურები:

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამაზე საბუთები მიიღება :
14 აგვისტოსდან 1 სექტემბერის ჩათვლით,
11:00 დან 17:00 საათამდე.
მის: იეთიმ გურჯის 7ბ.
საკონტაქტო პირი : თედო სანიკიძე 598239540

მნიშვნელოვანი თარიღები :

1.საბუთების მიღება 14.08-01.09

2.გასაუბრება ჩატარდება სექტემბრის დასაწყისში

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ:

 • საღამოს სწავლებას ქართულ ენაზე
 • ინგლისური ენის სწავლებას 3 სემესტრის განმავლობაში
 • პრაქტიკოს ლექტორებს ადგილობრივ თვითმმართველობაში

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა მმართველობის სკოლის ერთადერთი სრულიად ქართულენოვანი პროგრამაა, რომელიც 2002 წლიდან ფუნქციონირებს. ეს პროგრამა ერთადერთი სამაგისტრო პროგრამაა საქართველოში, რომელიც სწავლებას ადგილობრივი თვითმმართველობის კუთხით ახორციელებს.
ადგილობრივი თვითმმართველობა დემოკრატიის ერთ-ერთ საფუძველს წარმოადგენს, ამიტომ ქვეყნის განვითარებისათვის თვითმმართველი ერთეულების ეფექტური ფუნქციონირება ძალიან მნიშვნელოვანია. პროგრამის მრავალფეროვანი კურიკულუმი უზრუნველყოფს კურსის მონაწილეების აღჭურვას იმ საჭირო უნარ-თვისებებით, რომელიც აუცილებელია ეფექტური გადაწყვეტილების მიღების, არსებული რესურსების სწორად მართვისა და დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობისათვის.
პროგრამის მიზანია ადგილობრივი საჯარო მოხელეების, მენეჯერების, თემის ლიდერების ჩამოყალიბება კვალიფიციურ სპეციალსიტებად, რათა მათ შეძლონ ეფექტური მუშაობა როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური მმართველობის ორგანოებსა და არასამთავრობო სექტორში.

საკონტაქტო პირი

ცირა ელისაშვილი

საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პორგრამების ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: ts.elisashvili@gipa.ge

მობ: +995 599 706 377

ტელ: 2 49 75 00

საფასური

 • პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3950 ლარს.
 • თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით.
 • პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში.

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

საკონტაქტო პირი

ცირა ელისაშვილი

ელ-ფოსტა: ts.elisashvili@gipa.ge

მობ: +995 599 706 377

ტელ: 2 49 75 00;

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა ორწლიანია და ოთხი სემესტრისაგან შედგება:

ყოველი აკადემიური წელი იწყება სექტემბერში.
სწავლება მიმდინარეობს საღამოს საათებში, 19:00 დან 22:00 მდე, რაც დასაქმებულ სტუდენტებსაც აძლევს მუშაობის პარალელურად სწავლის საშულებას. პროგრამა სრულიად ქართულენოვანია, თუმცა მიმდინარეობს ინგლისური ენის სწავლება პირველი სამი სემესტრის განმავლობაში. მეოთხე სემესტრი ეთმობა სადიპლომო თეზისებზე/კვლევებზე მუშაობას. სასწავლო პროცესი ასევე ითვალისწინებს ნებაყოფლობით სასწავლო პრაქტიკას სხვადასხვა საჯარო, კერძო, არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, რაც საშუალებას აძლევს სტუდენტებს ჩვენს ინსტიტუტში შეძენილი თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში გადაიტანონ.

სასწავლო გეგმა:

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა ითვალისწინებს თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების გადაცემას საქართველოს ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის სფეროში უკვე დასაქმებულ თუ ამ სფეროთი დაინტერესებულ პირთათვის. პროგრამის მიზანია ადგილობრივი საჯარო მოხელეების, მენეჯერების, თემის ლიდერების ჩამოყალიბება კვალიფიციურ სპეციალისტებად.

პროგრამის ხანგრძლივობა: 2 წელი 

ლექტორები

გიორგი ბაქრაძე

გიორგი ბაქრაძე

ეკონომიკის საფუძვლები, საერთაშორისო ეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, მიკროეკონომიკა

ნათია ჭიღვარია

ნათია ჭიღვარია

ინგლისური ენა

სერგო ბირკაძე

სერგო ბირკაძე

ანანო გორგოძე

ანანო გორგოძე

საჯარო გამოსვლები, პრეზენტაციის უნარები

ნინო ივანიშვილი

ნინო ივანიშვილი

პრეზენტაციის და კომუნიკაციის უნარები

ალექსანდრე სვანიშვილი

ალექსანდრე სვანიშვილი

: მუნიციპალური სამართალი

მარიამ სეხნიაშვილი

მარიამ სეხნიაშვილი

კვლევის მეთოდები

მამუკა მახათაძე

მამუკა მახათაძე

საჯარო ორგანიზაციების მენეჯმენტი

თამარ კობერიძე

თამარ კობერიძე

არა-მომგებიანი ორგანიზაციების მართვა, პოლიტიკური ლობიზმი და ადვოკატირება, სამოქალაქო საზოგადოება: შესავალი

ირაკლი გოხელაშვილი

ირაკლი გოხელაშვილი

: მუნიციპალური სერვისების მარათვა

ელენე ცხაკაია

ელენე ცხაკაია

საჯარო ფინანსები

ცირა ელისაშვილი

ცირა ელისაშვილი

კულტურული მემკვიდრეობა და ქალაქის პოლიტიკა

თინათინ კახიანი

თინათინ კახიანი

პროექტის მართვა, აკადემიური წერა

ნინო ლოლაძე

ნინო ლოლაძე

ანა მარგველაშვილი

ანა მარგველაშვილი

მუნიციპალური სერვისების სტრეტეგიული დაგეგმვა

ელისაბედ სოფრომაძე

ელისაბედ სოფრომაძე

ადგილობრივი თვითმმართველობა

დაგვიკავშირდით