სხვა ტიპის ლექტორი

ქეთევან რუხაძე

პროფესიული მასწავლებელი

ელფოსტა: k.rukhadze@gipa.ge

გამოცდილების მოკლე აღწერა

საჯარო მმართველობის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი, მაგისტრის ხარისხით ვეტერინარიაში. სერტიფიცირებული ზოგადი მენეჯერი. აქვს პროექტების კოორდინაციის და მართვის 11 წლიანი, უწყვეტი  სამუშაო გამოცდილება. საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: სოფლის მეურნეობა, ცხოველთა ჯანმრთელობა და სოფლის განვითარება. ასწავლის და პოპულარიზებას უწევს ერთიანი ჯანმრთელობის ინიციატივებს, გარემოსდაცვითი კონსერვაციის მიდგომებსა და სამეწარმეო საქმიანობას, GIPA-ს სოფლის მეურნეობის განვითარების და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტში. აქვს გამოყენებითი კვლევების დაგეგმვის, განხირციელებისა და შედეგების ანალიზის გამოცდილება. სხვადასხვა წლებში მუშაობდა საქართველოს შემდეგ რეგიონებში: კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, იმერეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა. არის არა ერთი გაცვლითი სასწავლო ვიზიტების მონაწილე და სტიპენდიის მფლობელი, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. ამჟამად საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის განვითარების დეპარტამენტში იკავებს შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პროფესიული პროგრამის სტუდენტური კოორდინატორის, რეგიონული განვითარების კოორდინატორისა და პროფესიული მასწავლებლის პოზიციებს. 

სასწავლო კურსები: 

 • მეწარმეობა
 • სოციალური მეწარმეობა
 • რეგიონული (სოფლის) განვითარება

კვლევები და პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი): 

 • ჯილეხთან და ცხოველის მოვლასთან დაკავშირებული ცოდნა, დამოკიდებულებები და პრაქტიკა: შემთხვევა-კონტროლის კვლევა საქართველოში. PLoS ONE. გამოქვეყნებულია: 2019 წლის 18 ოქტომბერი. საძიებო ბმული: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224176
 • რისკ-ფაქტორები, რომლებიც დაკავშირებულია ჯილეხის ეპიდემიის გავრცელებასთან მეცხოველეობაში, საქართველოში: შემთხვევა-კონტროლის კვლევა 2013-2015 წ. PLoS ONE. გამოქვეყნებულია: 2 მაისი, 2019 წ. საძიებო ბმული: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215228

პროექტები: 

 • 2021-დღემდე პროექტის კოორდინატორი- აშშ-ს საეჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტი- გენდერული თანასწორობისა და თანაბარი შესაძლებლობების ინტეგრირება რეგიონულ პროფესიული განათლების დაწესებულებებში.
 • 2018-2020 პროექტის ფინანსური მენეჯერი- EU/BSB-ს მიერ დაფინანსებული პროექტი-სავაჭრო შესაძლებლობების პილოტირება სოფლის მეურნეობაში თანამედროვე ინოვაციური ონლაინ პლატფორმის შექმნით- AgroNet.
 • 2016-2021 პროექტის კოორდინატორი- EU-ის მიერ დაფინანსებული პროექტი- სოფლის მეურნეობის განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში, ENPARD II.
 • 2015-2017 პროექტის კოორდინატორი - EU-ის მიერ დაფინანსებული პროექტი- თანამედროვე კვლევითი პრაქტიკის გაძლიერება რეგიონულ სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტებში, ENPARD I.
 • 2015-2016 ექსპერტ-ვეტერინარი - UNDP-ის მიერ დაფინანსებული პროექტი- ვეტერინარული სერვისების დანერგვა თუში მეცხვარეებისათვის.
 • 2012-2017 ვეტერინარი ოფიცერი-USDA-ის მიერ დაფინანსებული ცხოველთა ჯანმრთელობის ეროვნული პროგრამა საქართველოში.
 • 2012-2013 კვლევის ასისტენტი- FAO-ს მიერ დაფინანსებული პროექტი- მეღორეობის სექტორული კვლევა, ასოსიაციების მართვის ცენტრი.

კვლევითი ინტერესები: 

ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალის შრომის უსაფრთხოება და მათი ჯანმრთელობის საფრთხეები საქართველოში. რეგიონული განვითარება. ერთიანი ჯანმრთელობა. მეწარმეობა.