მოწვეული ლექტორები

ირაკლი გოხელაშვილი

: მუნიციპალური სერვისების მარათვა

პროფესია : სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

გამოცდილება : ადგილობრივ თვითმმართველობასა და კერძო სექტორში მუშაობის 8 წლიანი გამოცდილება, რომელიც მოიცავს პროექტების დაგეგმვასადა მართვას, კვლევების და საგრანტო წინადადებების მომზადებას. მათ შორის: 100 მედეგი ქალაქი, მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმა, მერები ეკონომიკური ზრდისთვის და სხვა.

მოქმედისამსახური : ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, ეკონომიკური განვითარების სამსახური