მოწვეული ლექტორები

თინათინ კახიანი

პროექტის მართვა

პროფესია : საჯარო მმართველობის მაგისტრი
გამოცდილება : პროექტების მენეჯმენტი, აკადემიური პროგრამების მართვა და
კოორდინირება, კვლევის მეთოდები
მოქმედი სამსახური : სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის მიმართულებების
კოორდინატორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი