პროფესურა

ნინო ლოლაძე

ასისტენტ-პროფესორი

პროფესია:
სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრი; სპეციალობა: ადგილობრივი თვითმმართველობა

გამოცდილება:

საქართველოს რვა მუნიციპალიტეტის ინსტიტუციონალური საბაზისო შეფასება; მოწვეულიკონსულტანტი; დამკვეთი: PMCG;
ქ. ბათუმის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტირების კონსულტანტი; დამკვეთი: PMCG / GGI
გენდერული ბიუჯეტირება - ტრენერი დამკვეთი: GIZ, NDI, IRI, GGI
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA); მოწვეული ლექტორი: ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება;
რეგიონის განვითარების ცენტრი (RDC); პროექტების მენეჯერი
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი; საგანი: ადგილობრივი თვითმმართველობის შესავალი;
ზუგდიდის თემისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტების სოციალური ჩართულობის სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში მხარდაჭერა; კონსულტანტი; დამკვეთი: ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია „ადამიანი გაჭირვებაში“ (PIN);
ლაგოდეხისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტების 2017 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის შემუშავების პროცესში მხარდაჭერა - კონსულტანტი; დამკვეთი: GIZ სამხრეთ კავკასიის თვითმმართველობის პროგრამა
კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტის 2015-2017 წლების სამოქმედო გეგმების შემუშავების პროცესის მხარდაჭერა - კონსულტანტი; დამკვეთი: GIZ სამხრეთ კავკასიის თვითმმართველობის პროგრამა;
კახეთის რეგიონის სტრატეგიის შემუშავების პროცესში მხარდაჭერა - კონსულტანტი და ფასილიტატორი: დამკვეთი: GIZ სამხრეთ კავკასიის თვითმმართველობის პროგრამა;

მოქმედი სამსახური:

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA); აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტი; საგანი: ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება;
ა(ა)იპ „რეგიონის განვითარების ცენტრი“ აღმასრულებელი დირექტორი

კვლევები და პუბლიკაციები:

• ადილობრივი ბიუჯეტი და მოქალაქეთა ჩართულობა, თანაავტორი; Washington 2017; Ongoing Issues in Georgian Policy and Public Administration;
• „ახალგაზრდებთან მუშაობის პოლიტიკა“; 2016 წელი; გამომცემელი „რეგიონის განვითარების ცენტრი“ NED დაფინანსებით;
• მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ბიუჯეტის შემუშავების პროცესში; 2016 წელი; „რეგიონის განვითარების ცენტრი“
• მოქალაქეთა ჩართულობის მეთოდოლოგია, 2015 წელი; „რეგიონის განვითარების ცენტრი“;
• ადგილობრივი საჯარო მოხელეთა გადამზადების სისტემის რეფორმა ევროპაში"; 2013 წელი; MSI
• ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციები ევროპაში "; 2012 წ. ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“ და MSI;
• თელავის მუნიციპალიტეტების 2010, 2011 და 2012 წლების ბიუჯეტების კვლევა; კვლევა ჩატარებულია GIZ-ის დაკვეთით 2012 წელს;
• ადვოკატირების სახელმძღვანელო პრინციპები (გზამკვლევი), ნაშრომის თანაავტორი, 2012 წელი
• Financial and Budgetary Management- Publication: Public Administration in Post-Communist Countries: Former Soviet Union, Central and Eastern Europe and Mongolia. To be published CRC Press (Taylor & Francis Group) as part of Public Administration and Public Policy book series, Editor: Saltanat Liebert Prepared and submitted January 2011 To be published: July 2012;