პროფესურა

ელისაბედ სოფრომაძე

ასისტენტი

„რეგიონის განვითარების ცენტრის“ ხელმძღვანელი; სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრი,  სპეციალობა - ადგილობრივი თვითმმართველობა;

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ლექტორი - კურსი: ადგილობრივი თვითმმართველობა და მოქალაქეთა ჩართულობა მმართველობის პროცესში; არის კვლევებისა და პუბლიკაციების ავტორი;  თანამშრომლობს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, NDI-ისა და IRI-ის მიწვევით ადგილობრივ საჯარო მოხელეებს უტარებს ტრენინგებს  თვითმმართველობის საკითხებში. ასევე, ატარებს ტრენინგებს პროექტის მართვის, სტრატეგიული დაგეგმვისა და ადვოკატირების საკითხებზე. GIZ-ის მიწვევით ექსპერტულ დახმარებას  უწევს კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებს სამოქმედო გეგმებისა და მუნიციპალიტეტების პრიორიტეტების დოკუმენტების შემუშავების პროცესში.