პროფესურა

მალხაზ ნიკოლაშვილი

პროფესორი / საინფორმაციო ტექნოლოგიები ბიზნესში ; მართვის ინფორმაციული სისტემები