საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამების კოორდინატორი

ცირა ელისაშვილი

საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამების კოორდინატორი

ცირა ელისაშვილი არის პროფესორი, საჯარო პოლიტიკის და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი. მიღებული აქვს საჯარო მმართველობის მაგისტრის ხარისხი (GIPA), სწავლობს დოქტურანტურაში. 2005 წლიდან, GIPA-ში კითხულობს ლექციებს კულტურული მემკვიდრეობის და ურბანული პოლიტიკის საგნებში. იგი არის ჯიპას კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის ხელმძღვანელი. აქტიურად არის დაკავებული საზოგადოებრივი საქმიანობით, ხელმძღვანელობს ქალაქზე მზრუნველთა გაერთიანება „ტფილისის ჰამქარს“.

ელ ფოსტა: Ts.elisashvili@gipa.ge