პროფესურა

პროფესურა

გოგი ხომერიკი

საზოგადოებრივი გეოგრაფია

დიმიტრი დათუსანი

გაყიდვების პროცესის მართვა

კახა წიქარიშვილი

სისხლის სამართალი - ზოგადი და კერძო ნაწილი

ვანო ცერცვაძე

ინფორმაციის დამუშავების ტექნიკა, ეკონომიკა და ინვესტიციები, ბიჰევიორისტული ეკონომიკა

ნინო ჯაფიაშვილი

ჟურნალისტური ეთიკა, ციფრული თხრობა

ნინო ორჯონიკიძე

ვიდეო რეპორტინგი; ვიზუალური თხრობის საფუძვლები (ბაკალავრიატი); დოკუმენტური ფილმის წარმოება (მაგისტრატურა).

თინათინ ჩხეიძე

სოციალური ფსიქოლოგია, გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია, გავლენის ფსიქოლოგია, საორგანიზაციო ქცევა

ზაზა აკობია

ლევან თოთლაძე

სამართლის თეორია და მეთოდოლოგია

თიკო ცომაია

პროფესორი

ანანო გორგოძე

საჯარო გამოსვლები, პრეზენტაციის უნარები

რუსუდან წურწუმია

მუსიკის ისტორია, ეთნომუსიკოლოგია, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პოლიტიკა და მენეჯმენტი

თინათინ ნაჭყებია

სატელევიზიო წარმოება, დოკუმენტური კინო

თინათინი ერქვანია

სამართლის ფილოსოფია, საკონსტიტუციო სამართალი

გია კობახიძე

კალკულუსი

ნინო გედევანიშვილი

ხელოვნება და პოლიტიკა თანამედროვე ხელოვნება

ლევან ნებიერიძე

მენეჯმენტი

ნანა ბერეკაშვილი

გენდერის ფსიქოლოგია

რუსუდან მშვიდობაძე

ფსიქოლოგიური ტრენინგი, მართვა და ლიდერობა, ჯგუფთაშორისი ურთიერთობები

მაია მიქაშავიძე