პროფესურა

პროფესურა

ზაზა აბაშიძე

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი / პროფესორი / შესავალი მსოფლიო ისტორიაში

ბაკურ კვაშილავა

პროფესორი / საერთაშორისო ურთიერთობები ; შედარებითი პოლიტიკა

არჩილ გერსამია

პროფესორი / საჯარო ფინანსები, მაკროეკონომიკა

ნინო ჩარექიშვილი

პროფესორი / აღმოსავლური ცივილიზაციების ისტორია

კახა წიქარიშვილი

პროფესორი / სისხლის სამართალი - ზოგადი და კერძო ნაწილი

თიკო ცომაია

პროფესორი / გაძლიერებული ჟურნალისტური ოსტატობა ; ახალი ამბების გაშუქება

ლევან ნებიერიძე

პროფესორი / მენეჯმენტი

გიორგი ხატიძე

პროფესორი / საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალი

მაია მიქაშავიძე

პროფესორი / მას-კომუნიკაცია

რუსუდან მშვიდობაძე

პროფესორი / ფსიქოლოგიური ტრენინგი " მართვა და ლიდერობა, ჯგუფთაშორისი ურთიერთობები "

ნატო ალხაზიშვილი

პროფესორი / მდგრადი განვითარება

მალხაზ ნიკოლაშვილი

პროფესორი / საინფორმაციო ტექნოლოგიები ბიზნესში ; მართვის ინფორმაციული სისტემები

დინარა მაღლაკელიძე

პროფესორი / ვიზუალური ხელოვნების ისტორია

ჯულიეტა გაგლოშვილი

პროფესორი /ინფორმაციის დამუშავების ტექნიკა და კომპიუტერული უნარ-ჩვევები

გიორგი პოპიაშვილი

პროფესორი / პორტფოლიოს განვითარება ; შესავალი კონცეფციის განვითარებაში

ნინო ანთაძე

პროფესორი / წერის სტრატეგიები

მზია გომელაური

 პროფესორი / ეგზისტენციალური ფსიქოლოგია

ნინო ტაბეშაძე

პროფესორი

მიხეილ ნიკოლეიშვილი

პროფესორი / პრე-კალკულუსი

ქეთევან გოგუა

პროფესორი