პროფესურა

პროფესურა

ნაზი ფარსადანიშვილი

ასისტენტ-პროფესორი / სტატისტიკა

გიორგი ამილახვარი

კომპიუტერული სისტემები ; ქსელები და მათი დაცვის თეორიული ასპექტები

მარიამ ალანია

ასისტენტ-პროფესორი / ფსიქოლოგიის საფუძვლები