პროფესურა

პროფესურა

რატი შუბლაძე

ასისტენტ-პროფესორი / რაოდენობრივ მონაცემთა ანალიზი ; მონაცემთა ანალიზი და კველვის ანგარიშის მომზადება

ნაზი ფარსადანიშვილი

ასისტენტ-პროფესორი / სტატისტიკა

გიორგი ამილახვარი

კომპიუტერული სისტემები ; ქსელები და მათი დაცვის თეორიული ასპექტები

მარიამ ალანია

ასისტენტ-პროფესორი / ფსიქოლოგიის საფუძვლები

შალვა ლაზარიაშვილი

ნიკა ხოფერია