პროფესურა

ქეთი მუხიგული

ასოცირებული პროფესორი

ქეთევან მუხიგული, სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი,  GIPA - ს ასოცირებული პროფესორი, 2011 წლიდან კითხულობს ლექციებს GIPA-ში. სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში მიყავს ლექციების კურსი „შესავალი ფილოსოფიის ისტორიაში“ საბაკალავრო პროგრამაზე და „მართვის სოციოლოგია“, „პოლიტიკური სოციოლოგია“ და „პოლიტიკური ფილოსოფია“ სამაგისტრო პროგრამაზე. ქეთი მუხიგული კითხულობს ლექციებს კავკასიის უნივერსიტეტსა და ი.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სხვადასხვა დროს მუშაობდა UNDP-ში, სსიპ შეფასება და გამოცდილების ეროვნულ ცენტრში, საქართველოს რეფორმების ასოციაციაში, UNDP და ნორვეგიის მთავრობის ერთობლივ პროექტში „სამოქალაქო თვითშეგნების ამარლება ახალგაზრდებში“ და სხვა უცხოურ თუ ადდილობრივ პროექტებში. აქვეყნებს პუბლიკაციებს, მონაწილეობს ფორუმებსა და კონფერენციებში.