პროფესურა

შალვა ახრახაძე, CFA

ასოცირებული პროფესორი/მაკროფინანსები - ანალიზი და რისკები

ელფოსტა: shalva.akhrakhadze@gmail.com

პროფესია : ფინანსისტი
გამოცდილება : ფინანსების სფერო, შემდეგი ინსუტრიების მიმართულებით: საბანკო,
სადაზღვევო, ავიაცია, სადისტრიბუციო და საკონსულტაციო ბიზნესი.
მოქმედი სამსახური : დირექტორი (შპს ფინანსური ლაბორატორია)
კვლევები და პუბლიკაციები (ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში გამოჩნდება) -
Published an article “Tricky Issues of Compounding” in European Journal of Accounting,
Auditing and Finance Research; Author of the book - "Financial Analysis in Practice"
ინტერესი - ჩოგბურთი, ფეხბურთი, კითხვა,
ფოტოგრაფია, მუსიკა.