პროფესურა

შალვა ახრახაძე

ასოცირებული პროფესორი

ელფოსტა: sh.akhrakhadze@gipa.ge

არის სერტიფიცირებული ფინანსური ანალიტიკოსი (CFA Charterholder) 15 წლიანი მენეჯერული გამოცდილებითა და ბიზნეს ადმინისტრირების ხარისხით (MBA), ფინანსების სპეციალობით. ის თავისი საქმიანობის განმავლობაში, მუდმივად აწვდიდა კლიენტებს ღირებულ ინფორმაციასა და გადაწყვეტილებებს ფინანსებში, რაც ამყარებდა მის რეპუტაციას, როგორც სანდო ფინანსური მრჩეველი.

2013 წელს შალვამ დააფუძნა საკონსულტაციო კომპანია შპს „ფინანსური ლაბორატორია“ და დღემდე მმართველი პარტნიორის პოზიცია უკავია. მისი ცოდნა ვრცელდება ფინანსების სხვადასხვა სფეროზე, მათ შორის  ფლობს პროექტების მომგებიანობის შეფასების, ფინანსური სტანდარტების დანერგვის, ფინანსური რესტრუქტურიზაციისა,  ბიზნეს გეგმის მომზადების და სხვა მიმართულებებით მრავალ  წლიან გამოცდილებას. მას ასევე დაკავებული ჰქონდა უფროსი ფინანსური მენეჯერის პოზიცია სადაზღვევო და საბანკო სექტორში.

ის აქტიურად მონაწილეობს ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის (SARAS) ადგილობრივი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების დადგენისა და ინტერპრეტაციის კომიტეტში 2019 წლიდან. ამ კუთხით, შალვამ დიდი როლი ითამაშა მცირე საწარმოებისთვის ადგილობრივი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების ჩამოყალიბებაში. მისი ჩართულობა მოიცავდა ამ სტანდარტების საილუსტრაციო მაგალითების და ინტერპრეტაციების შემუშავებას, ასევე საჯარო პრეზენტაციებს ცნობიერების ამაღლების მიზნით. ასევე 2021 წლიდან არის ლექტორი ამერიკულ კომპანიაში „Candidate Success“, ხოლო 2022 წლიდან დღემდე არის ფინანსური ექსპერტი საერთაშორისო წამყვან საკონსულტაციო პლატფორმაზე Toptal.com -ზე.

შალვამ აგრეთვე მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა განათლების სფეროში, როგორც ასოცირებულმა პროფესორმა 10-ზე მეტ წლიანი გამოცდილებით. 2016 წლიდან მას, როგორც გამორჩეულ მომხსენებელს ფინანსურ საკითხებში, იწვევენ სხვადასხვა საერთაშორისო ფორუმებში საკუთარი ცოდნისა და  გამოცდილების გასაზიარებლად, მათ შორის პოლონეთში, გერმანიასა და ხორვატიაში.

სასწავლო კურსები:

  • მაკროფინანსები - კორპორაციული ფინანების მართვა
  • მაკროფინანსები - ანალიზი და რისკები
  • ბიზნესი და მისი შემადგენელი ელემენტები: ფინანსების საფუძვლები

 

 

კვლევები და პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი):

  • გამოაქვეყნა სტატია „Tricky Issues of Compounding“ ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის და ფინანსური კვლევის ევროპულ ჟურნალში
  • გამოქვეყნდა წიგნი „ფინანსური ანალიზი პრაქტიკაში“ (ინგლისურ ენაზე)

 

პროექტები:

  • საერთაშორისო CIRCLE კონფერენციაზე, მომხსენებელი თემაზე: „ფინანსების როლი ღირებულების შექმნასა და მიწოდებაში“
  • “საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის შესაძლებლობების გაძლიერების” წამყვანი ექსპერტი, funded by UNDP.
  • გუნდის ლიდერი „აგრონავტის მობილური აპლიკაციების სპინ-ოფ კომპანიის ბიზნეს გეგმისთვის“, დაფინანსებული USAID-ის (Zrda Activity in Georgia) და Chemonics International Inc.

 

კვლევითი ინტერესები:

ფინანსური ბაზრები და ინსტრუმენტები, ფინანსური განათლება და წიგნიერება, კორპორატიული ფინანსები და მმართველობა, ინვესტიციების მენეჯმენტი, მეწარმეობა და ბიზნესის განვითარება და ფინანსური რეგულირება და სტანდარტები.