პროფესურა

რუსუდან მშვიდობაძე

პროფესორი / ფსიქოლოგიური ტრენინგი " მართვა და ლიდერობა, ჯგუფთაშორისი ურთიერთობები "

რუსუდან მშვიდობაძე, ჯიპას პროფესორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 2014 წლიდან კითხულობს ლექციების კურსს „ლიდერობა“, „ჯგუფთაშორისი ურთიერთობები და კონფლიქტი“, „სოციალურ-ფსიქლოგიური ტრენინგი“  Gipa-ში, სოციალური მეცნიერებების სკოლის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე.  არის მოწვეული ლექტორი  რობაქიძის უნივერსიტეტში. სხვადასხვა დროს მუშაობდა დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრში, დღემდე მუშაობს თიბისი ბანკში უფროს ტრენერ-ფსიქოლოგად. გამოქვეყნებული აქვს კვლევები და სტატიები სხვადასხვა ჟურნალებში.