პროფესურა

ზაზა აკობია

ასოცირებული პროფესორი / ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები