პროფესურა

პროფესურა

ზაზა აკობია

ასოცირებული პროფესორი / ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები

თემურ ბჟალავა

ასოცირებული პროფესორი / შესავალი ფსიქოლოგიაში

ქეთი მუხიგული

ასოცირებული პროფესორი / პოლიტიკის თეორია და ფილოსოფია ; ფილოსოფია

შალვა ახრახაძე, CFA

ასოცირებული პროფესორი/მაკროფინანსები - ანალიზი და რისკები

ლევან თოთლაძე

ასოცირებული პროფესორი / სამართლის თეორია და მეთოდოლოგია

რუსუდან წურწუმია

ასოცირებული პროფესორი/მუსიკის ისტორია, ეთნომუსიკოლოგია, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პოლიტიკა და მენეჯმენტი

ნანა ბერეკაშვილი

ასოცირებული პროფესორი / გენდერის ფსიქოლოგია

ნათია კუტივაძე

ასოცირებული პროფესორი / ეკონომიკა და ფინანსები

ხათუნა გიგაური

ასოცირებული პროფესორი/კლიმატის ცვლილება და მისი ასპექტები

ალექსანდრე ჭკუასელი

ასოცირებული პროფესორი / საჯარო პოლიტიკა ; გარდამავალი ქვეყნების პოლიტიკა

ანა დიაკონიძე

ასოცირებული პროფესორი / სოციოლოგიის შესავალი

ნათია იაკობიძე

ასოცირებული პროფესორი / აკადემიური წერა

ლევან დოლიძე

ასოცირებული პროფესორი / პოლიტიკა, ძალაუფლება და მართვა

ანა ნაცვლიშვილი

ასოცირებული პროფესორი / ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართალი ; საერთაშორისო სისხლის სამართალი

ნანა ადეიშვილი

ასოცირებული პროფესორი / განვითარების ეკონომიკა ; რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა

შოთა იორამაშვილი

მედია ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის დეველოპერი / ასისტენტი / დეველოპინგი ; ალგორითმები

მიხეილ დარჩიაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი/საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკა

გიორგი შუბითიძე

ასისტენტი / შესავალი სოციოლოგიაში

გოგი ხომერიკი

საზოგადოებრივი გეოგრაფია

დიმიტრი დათუსანი

გაყიდვების პროცესის მართვა