პროფესურა

პროფესურა

ელისაბედ სოფრომაძე

ადგილობრივი თვითმმართველობა

ნატო ალხაზიშვილი

მდგრადი განვითარება

გიორგი ხატიძე

საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალი

კახა არცივაძე

შოთა იორამაშვილი

დეველოპინგი

ნინო ჩარექიშვილი

აღმოსავლური ცივილიზაციების ისტორია

მაკა დაუშვილი

ნინო ლოლაძე

დიანა მაღლაკელიძე

ჯულიეტა გაგლოშვილი

ინფორმაციის დამუშავების ტექნიკა და კომპიუტერული უნარ-ჩვევები

კონსტანტინე ჭანტურია

ფინანსური ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები

ნინო ლიპარტელიანი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

გიორგი პოპიაშვილი

ფრიდონ დვალიშვილი

პრეკალკულუსი, რაოდენობრივი ანალიზის მეთოდები1-2, ალბათობის თეორია და სტატისტიკა ბიზნესისთვის 1-2, ფინანსური მათემატიკა, ოპერაციათა კვლევა, მათემატიკა ეკონომისტებისათვის, სტატისტიკა ეკონომისტებისათვის

ნანა ბარამიძე

თენგიზ ფხალაძე

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

მალხაზ ადეიშვილი

ნინო ანთაძე

წერის სტრატეგიები

მზია გომელაური

 „ეგზისტენციალური ფსიქოლოგიის“ ლექტორი

ნინო ღონღაძე

კვლევის მეთოდები, პოლიტიკის ანალიზი