პროფესურა

ჯულიეტა გაგლოშვილი

პროფესორი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების ხელმძღვანელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კომპიუტერულ მეცნიერებათა მიმართულების სასწავლო - სამეცნიერო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი