პროფესურა

პროფესურა

ვანო ცერცვაძე

დოქტორი / პროფესორი / ინფორმაციის დამუშავების ტექნიკა, ეკონომიკა და ინვესტიციები, ბიჰევიორისტული ეკონომიკა

ნინო ჯაფიაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი / ჟურნალისტური ეთიკა ; ციფრული თხრობა

ჟანა ანთია

ასისტენტ-პროფესორი / სტატისტიკა

ნინო ორჯონიკიძე

ასისტენტ-პროფესორი / ვიზუალური თხრობა ; დოკუმენტური კინოს ისტორია და ტრენდები

ანანო გორგოძე

ასისტენტი / განათლების პოლიტიკის მენეჯმენტი / ეფექტური კომუნიკაციის საფუძვლები გარემოს დაცვით სფეროში; პროფესიული უნარები; საჯარო გამოსვლები.

თინათინ ხომერიკი

ასისტენტ-პროფესორი / ზეპირი ისტორიები ; ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია

თინათინ ნაჭყებია

ასისტენტ-პროფესორი/სატელევიზიო წარმოება, დოკუმენტური კინო

თინათინი ერქვანია

ასოცირებული პროფესორი / სამართლის ფილოსოფია, საკონსტიტუციო სამართალი

ელისაბედ სოფრომაძე

ასისტენტ პროფესორი / ადგილობრივი თვითმმართველობა

კახა არცივაძე

გარემოს დაცვის გამოწვევბი

მაკა დაუშვილი

ასისტენტ-პროფესორი / მენეჯმენტი

ნინო ლოლაძე

ასისტენტ-პროფესორი / ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება

კონსტანტინე ჭანტურია

ფინანსური ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები

ალექს ჩიქოვანი

პროფესორი / ბრენდინგი

დავით ახვლედიანი

ასისტენტი-პროფესორი / სტრუქტურული ორგანიზაცია და განვითარება

ვახტანგ ლომჯარია

ასისტენტ-პროფესორი / ეკონომიკის საფუძვლები

თინათინ სტამბოლიშვილი

ასოცირებული პროფესორი / სტრატეგიული კომუნიკაციები, საზოგადოებრივი ურთიერთობების კამპანიები

თამარ ჩარკვიანი

ასოცირებული პროფესორი

მარეხ დევიძე

ასისტენტ-პროფესორი / სოციალური ჯგუფები და ინტერაქცია

თათია ქართლელიშვილი

ასისტენტ-პროფესორი / ურბანული სოციოლოგია ; სასწავლო პროექტის დიზაინი