მოწვეული ლექტორები

მოწვეული ლექტორები

ნიკოლოზ კუმბარი

გიორგი სულაკაძე

სამოქალაქო საპროცესო სამართალი; სამოქალაქო საპროცესო სამართლის აქტუალური საკითხები

გიორგი ჯუღელი

სამეწარმეო სამართალი

ნეკა დანელია

სანდრო სამადბეგიშვილი

კანონისმიერი ვალდებულებები

თემო რუხაია

გიორგი ავალიანი

თინათინ კახიანი

პროექტის მართვა

ვასილ ჩუბინიძე

სოფიო ჩერქეზიშვილი

თინათინ ხომერიკი

მერაბ ბარბაქაძე

ეკოლოგიური სამართალი

ზურა კერძევაძე

ირაკლი სოლომონაშვილი

რუსუდან ოსიაშვილი

თინათინ დგებუაძე

ირაკლი გოხელაშვილი

: მუნიციპალური სერვისების მარათვა

ნატალია ვაჩეიშვილი

მართლწერა და აკადემიური წერა

ზაზა თორია

შალვა ახრახაძე, CFA

მაკროფინანსები - ანალიზი და რისკები