მოწვეული ლექტორები

მოწვეული ლექტორები

გიორგი ავალიანი

თინათინ კახიანი

პროექტის მართვა

ვასილ ჩუბინიძე

სოფიო ჩერქეზიშვილი

ზურა კერძევაძე

ირაკლი სოლომონაშვილი

რუსუდან ოსიაშვილი

თინათინ დგებუაძე

ირაკლი გოხელაშვილი

: მუნიციპალური სერვისების მარათვა

ნატალია ვაჩეიშვილი

მართლწერა და აკადემიური წერა

ირაკლი ღარიბაშვილი

გიორგი კობერიძე

თინათინ ქავთარაძე

აკადემიური წერა

რუსუდან რუხაძე

შემოქმედებითი წერა

ნინო გორდელაძე

გიორგი თავბერიძე

შესავალი სოციოლოგიაში

ანანო ასპანიძე

ნინო ბერუაშვილი

ადამიანური რესურსების მართვა

ელდარ პირმისაშვილი

ნინო ამონაშვილი