მოწვეული ლექტორები

დიმიტრი გაბუნია

საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი

მოწვეული ლექტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრი, ამავე უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამოქალაქო სამართლის კათედრის ასპირანტი.

გამოცდილება : 2000 წლიდან დღემდე ადვოკატი.

მოქმედი სამსახური : საადვოკატო ბიურო “გაბუნია და პარტნიორების” მმართველი პარტნიორი