მოწვეული ლექტორები

ირმა ოქროპირიძე

ადამიანური რესურსების მართვის ლექტორი

ირმა ოქროპირიძე არის HRM პროფესიონალი, HR კონსულტანტი, ექსპერტი სწავლებისა და განვითარების საკითხებში, აქვს 20 წლიანი გამოცდილება კოუჩინგში. 2017 წლიდან მოწვეულია ლექტორად GIPA-ში. გამოყენებითი ფსქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე კითხულობს „ადამიანური რესურსების მართვის“ კურსს.

ირმა ოქროპირიძეს აქვს ფართო ექსპერტიზის სფეროები. ისეთები როგორიცაა - HRM სტრატეგია, თანამშრომლების სახელმძღვანელო, HR  პოლიტიკის განვითარება,  საორგანიზაციო დიზაინი, კომპეტენციების ჩარჩოს განვითარება, სამუშაოს ანალიზი და ჯანდაცვის განვითარება,  ყოვლისმომცველი ანგარიშების განვითარება, მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი და სხვა. დღემდე არის HR&OD კონსულტანტი,  HR4 ექსპერტი EU4 სამართლებრივ პროექტში.  სამუშაო ჯგუფის სხდომების ფასილიტატორი და HRM ტრენერი.