მოწვეული ლექტორები

მოწვეული ლექტორები

შოთა ჩინჩალაძე

მაკა ჯიშკარიანი

ეკა ჯოჯუა

მირიან ყენია

გიორგი ქვლივიძე

ლევან კოკაია

სამართლის საფუძვლები / ბიზნეს სამართალი

ვახტანგ ნადარეიშვილი

განწყობის თეორია თანამედროვე მეცნიერების კონტექსტში, იურიდიული ფსიქოლოგია, ბიჰევიორალური და კოგნიტური ფსიქოლოგია (ქცევის თეორიები), მდგრადი სოციალური განვითარება და სოციალური კაპიტალი.

მამუკა მახათაძე

საჯარო ორგანიზაციების მენეჯმენტი

ზურაბ მხეიძე

ნანა თვალაბეიშვილი

ლევან რატიშვილი

ლევან ასათიანი

საზოგადოებრივი გეოგრაფია, საქართველოსმცოდნეობა, ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკა

დალი ცატავა

ბიზნეს ლაბორატორია

ზვიად ქორიძე

მარინა ჭავჭანიძე

გიორგი ბაქრაძე

ეკონომიკის საფუძვლები, საერთაშორისო ეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, მიკროეკონომიკა

ზურაბ აგლაძე

კონფლიქტოლოგია და საქართველოს სამეზობლოს გეოპოლიტიკა

სულხან სალაძე

თომას ბრეტ

თამარ ცხვიტავა