მოწვეული ლექტორები

ნატო ბაჩიაშვილი

საარჩევნო სამართალი

გამოცდილება : დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მოწვეული პროფესორი.

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. დოქტორანტი.

მოქმედი სამსახური : გეოპოლიტიკრი კვლევების საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე

კვლევები და პუბლიკაციები:

  • სახელმძღვანელო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ატაშეებისა და წამომადგენლებისათვის - 2014 წ. თანაავტორი .
  • დამხმარე სახელმძღვანელო  - “ჩემი უფლებები და მოვალეობები”  14-18 წლამდე არასრულწლოვანთა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებების და მოვალეობების შესახებ - 2011 წ -  ავტორი.
  • Soft Power – რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ახალი კონცეფცია საქართველოს აგვისტოს ომისშემდგომი პერიოდი (2010წ). თანაავტორი.