მოწვეული ლექტორები

მოწვეული ლექტორები

ჯეფ მორსკი

ნატა კოკოლაშვილი

ნინო თევდორაშვილი

ალექს ჩიქოვანი

შოთა ჩინჩალაძე

მაკა ჯიშკარიანი

ეკა ჯოჯუა

მირიან ყენია

გიორგი ქვლივიძე

ლევან კოკაია

სამართლის საფუძვლები / ბიზნეს სამართალი

ვახტანგ ნადარეიშვილი

განწყობის თეორია თანამედროვე მეცნიერების კონტექსტში, იურიდიული ფსიქოლოგია, ბიჰევიორალური და კოგნიტური ფსიქოლოგია (ქცევის თეორიები), მდგრადი სოციალური განვითარება და სოციალური კაპიტალი.

მამუკა მახათაძე

საჯარო ორგანიზაციების მენეჯმენტი

ზურაბ მხეიძე

ნანა თვალაბეიშვილი

ლევან რატიშვილი

ლევან ასათიანი

საზოგადოებრივი გეოგრაფია, საქართველოსმცოდნეობა, ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკა

დალი ცატავა

ბიზნეს ლაბორატორია

ზვიად ქორიძე

ფრიდონ დვალიშვილი

პრეკალკულუსი, რაოდენობრივი ანალიზის მეთოდები1-2, ალბათობის თეორია და სტატისტიკა ბიზნესისთვის 1-2, ფინანსური მათემატიკა, ოპერაციათა კვლევა, მათემატიკა ეკონომისტებისათვის, სტატისტიკა ეკონომისტებისათვის

მარინა ჭავჭანიძე