მოწვეული ლექტორები

მოწვეული ლექტორები

გიორგი მჟავანაძე

ქეთევან ქემხაძე

ნინო ივანიშვილი

პრეზენტაციის და კომუნიკაციის უნარები

თამარ ტურაშვილი

ადამიანური რესურსების მართვა, პერსონალის ფისქოდიაგნოსტიკა, მართვის ფსიქოლოგია

ირაკლი შავგულიძე

ქეთი ურიდია

მონაცემთა ჟურნალისტიკა

მარიამ ფანჯიკიძე

კვლევის დიზაინი და მეთოდები

ლილი ხეჩუაშვილი

კახა კახაძე

თინათინ ნორაკიძე

სამოქალაქო განათლება

მალხაზ ნიკოლაიშვილი

ნია გელოვანი

დეა ღვაბერიძე

ეკონომიკა

მარი მელიქიშვილი

პროგრამირება ASP.NET MVC-ის ლექტორი

ჯანა ამირეჯიბი

ზვიად როგავა

საგადასახადო სამართალი

ჯეფ მორსკი

ნატა კოკოლაშვილი

ნინო თევდორაშვილი

ალექს ჩიქოვანი