მოწვეული ლექტორები

მოწვეული ლექტორები

ირაკლი ღარიბაშვილი

თამარ გუგუშვილი

გიორგი კობერიძე

ბექა კობახიძე

კავკასია XIX-XX: ოკუპაციის, კონფლიქტებისა და საზოგადოებრივი განვითარების ისტორია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა საერთაშორისო პოლიტიკაში

თინათინ ქავთარაძე

აკადემიური წერა

რუსუდან რუხაძე

შემოქმედებითი წერა

ნინო გორდელაძე

გიორგი თავბერიძე

შესავალი სოციოლოგიაში

ანანო ასპანიძე

ნინო ბერუაშვილი

ადამიანური რესურსების მართვა

ელდარ პირმისაშვილი

ნინო ამონაშვილი

ოთარ ქოჩორაძე

გეოპოლიტიკა, საქმიანი ურთიერთობები, სახელმწიფოებრივი მოწყობის მოდელების შედარებითი ანალიზი, საჯარო გამოსვლების თანამედროვე ტექნოლოგიები,

ალექსი ამნიაშვილი

ია კარგარეთელი

ესპანური ენა

შალვა ჯულაყიძე

ნინო მირზიკაშვილი

დალი ბერეკაშვილი

ევოლუციური ფსიქოლოგია, ემოციის ფსიქოლოგია, ეთნოფსიქოლოგია

თიკა ფანცულაია

ფსიქოლოგიური კონსულტირება

მურმან მარგველაშვილი

ენერგეტიკა