მოწვეული ლექტორები

მოწვეული ლექტორები

ალექსი ამნიაშვილი

ია კარგარეთელი

ესპანური ენა

შალვა ჯულაყიძე

ნინო მირზიკაშვილი

დალი ბერეკაშვილი

ევოლუციური ფსიქოლოგია, ემოციის ფსიქოლოგია, ეთნოფსიქოლოგია

თიკა ფანცულაია

ფსიქოლოგიური კონსულტირება

მურმან მარგველაშვილი

ენერგეტიკა

ქეთევან ქემხაძე

ნინო ივანიშვილი

პრეზენტაციის და კომუნიკაციის უნარები

თამარ ტურაშვილი

ადამიანური რესურსების მართვა, პერსონალის ფისქოდიაგნოსტიკა, მართვის ფსიქოლოგია

მარიამ ფანჯიკიძე

კვლევის დიზაინი და მეთოდები

ლილი ხეჩუაშვილი

კახა კახაძე

თინათინ ნორაკიძე

სამოქალაქო განათლება

ნია გელოვანი

დეა ღვაბერიძე

ეკონომიკა

მარი მელიქიშვილი

პროგრამირება ASP.NET MVC-ის ლექტორი

ჯანა ამირეჯიბი

ზვიად როგავა

საგადასახადო სამართალი

ჯეფ მორსკი